Yönetim Kurulu Başkanımız Buket Eminoğlu'nun Yeni Yıl Mesajı

Değerli Paydaşımız,

Her yıl sosyal ve iş yaşamımızda birçok yeni ile tanışır birçok değişimin etkilediği süreçlerin içinden geçeriz. 2020 yılı ise tüm insanlık için tam bir dönüşüm yılı oldu. Diğerlerinden en büyük farkı belki Pandemi idi, ama çok farklı seviyelerde o kadar çok şeyi tetikledi ki, hem bireysel olarak hem de toplum olarak hepimiz rahatlık alanlarımızı terk edip, yeni koşullarda yaşamanın ve üretmenin rutinlerini oluşturmaya çalıştık. Maddi manevi birçok kayıp yaşadık, ama çok hızlı yeni kazanımlar da edindik. En önemlisi; sağlığımızın ailemizin önemini ve sahip olduğumuz değerlerimizi anladık, koşturmaca içerisinde yitirdiğimiz zamanın, gereksiz eylemlerin, verimsiz ve sürdürülemez süreçlerin farkına vardık.

Artık iş dünyasında rekabette güçlü bir şekilde var olmak için değişime uyum sağlamanın değil, bir çok anlamda dönüşmenin gerekli olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Üstelik bu koşullarla tüm insanlık olarak birlikte başa çıkmaya çalışıyoruz. Bazı iş alanlarının, sosyal yapıların, organizasyonların hızla oyun dışı kaldığını deneyimliyoruz. Önceden önemsenmeyen, görece ikincil sektörlerin ya da sosyal organizasyonların ise önemli roller üstlendiğine, bazı iş modellerinin çok daha ön plana çıktığına ise hep beraber tanık oluyoruz. İnsanlık olarak, bu hızlı etkinin rüzgarıyla savrulmadan, kendimiz ve sürdürülebilir yeryüzü yaşamı için daha iyi koşulları yaratmanın dümenine geçebileceğimiz bir yeni yıl diliyorum.

Mutlu Yıllar.

Buket EMİNOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı