Web Talks: Yalçın İpbüken - Pandeminin şirketlerin yönetim sistemine etkisi ve çözüm yolları

Yaşanılan mevcut ortamda şirketlerin karşılaşacakları muhtemel durumlar karşısında yönetimsel olarak nasıl davranmalı ? Yalın Enstitü Yönetim Kurulu Başkanı ve CCA Onur Kurulu Üyesi Sayın Yalçın İPBÜKEN değerli görüşlerini ve deneyimlerini paylaştı.