CCA Talks: Dünya Gazetesi - CCA İşbirliği ile Reel Sektör Adına Krizin Etkileri

Dünya Gazetesi ile başlayan işbirliğimizin ilk söyleşisi "reel sektör adına krizin olası etkileri" başlıklı ilk söyleşimiz . Dünya Gazetesin den Sayın Hakan Güldağ , Sayın Şeref Oğuz CCA'dan Sayın Buket Eminoğlu , Sayın Bahadır Kayan değerli katılımları ile şimdi yayında.