Haberler

CCA Seramik Sektör Çalıştay'ına Katıldı

Seramik Sektör Çalıştayı ‘İhracat Stratejisi ve Yol Haritası’ konu başlığıyla Antalya’da gerçekleşti.

Seramik Sektörü İhracat Strateji Haritası

Türkiye Seramik Federasyonu (SERFED) ve Çimento, Cam, Seramik ve Toprak ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) için hazırladığımız ‘Seramik Sektörü İhracat Strateji Haritası’ tamamlandı.

TV Söyleşi: İş dünyasında " Yeni İnsan " Sayın Buket EMİNOĞLU Bloomberg HT 'de İşin Geleceği programı

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Buket EMİNOĞLU , yeni normalleri doğru anlamdırarak iş dünyasında yön bulmak,sürdürülebilir "Yeni Dünya" da "Yeni İnsan" tanımı hakkında görüşlerini Bloomberg HT 'de İŞİN GELECEĞİ programında açıkladı

Web Talks: Yalçın İpbüken - Pandeminin şirketlerin yönetim sistemine etkisi ve çözüm yolları

Yaşanılan mevcut ortamda şirketlerin karşılaşacakları muhtemel durumlar karşısında yönetimsel olarak nasıl davranmalı ? Yalın Enstitü Yönetim Kurulu Başkanı ve CCA Onur Kurulu Üyesi Sayın Yalçın İPBÜKEN değerli görüşlerini ve deneyimlerini paylaştı.

Web Talks: Dr. Senay KIZILKAYA - Yeni Nesil Liderlik

Yeni dünya’da Yeni Nesil Lider nasıl olacak? Novartis Grup Üst Düzey Yöneticilerinden, Danışma Kurulu Üyemiz Sayın Dr. Senay Kızılkaya, yeni nesil liderlikten beklentiler üzerine görüşlerini paylaştı.

Web Talks: Prof.Dr. Levent Kurnaz - Pandemi sonrası Sürdürebilirliğin Yeni Tanımı

Yeni dünya düzeninde sürdürülebilirlik ne ifade edecek ? Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Politikaları ve Araştırma Merkezi Müdürü , Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve CCA Danışma Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Levent KURNAZ değerli görüşlerini paylaştı.

Web Talks: Prof. Dr. Elif Çepni - Normal Ötesi Dönem İçin, Yeni Stratejik Yönetim Modelleri

Hızla değişen ve daha karmaşık hale gelen dünyamızda neden sabit amaçlı geleneksel stratejik planlamanın yerine uzun vadeli -ÇOK kriterli- ÇOK katılımlı stratejik yönetim anlayışı gerekir ? Prof. Dr. Elif Çepni anlattı

CCA Talks: Dünya Gazetesi - CCA İşbirliği ile Reel Sektör Adına Krizin Etkileri

Dünya Gazetesi ile başlayan işbirliğimizin ilk söyleşisi "reel sektör adına krizin olası etkileri" başlıklı ilk söyleşimiz . Dünya Gazetesin den Sayın Hakan Güldağ , Sayın Şeref Oğuz CCA'dan Sayın Buket Eminoğlu , Sayın Bahadır Kayan değerli katılımları ile şimdi yayında.

CCA Talks: Türkiye Ekonomisi ve Finans Piyasalarına Bakış Konuk: M. Fatih Keresteci

Küresel gelişmelerin ışığı altında Türkiye ekonomisi ve finans piyasalarına yönelik stratejik bir bakış konusunda fikir alıverişi yaptık.

CCA Talks: Türkiye'de Perakakende sektörü Konuk :Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Başkanı Alp Özpamukçu

Pandemi ile beraber Türkiye Perakende sektöründe neler değişecek - Tüketici eğilimleri neler olacak ? Perakende sektörü yeni müşteri deneyimine nasıl hazırlanıyor? Yeni alışveriş modelleri , pandeminin kısa -orta – uzun dönemde sektöre olası etkilerini tartıştık.

CCA Talks: Globalleşme-Yerellik, Global başarı hikayesi "Arçelik" Konuk: Mehmet Ali Berkman

Krizlerin dalga boyu giderek artıyor ve frekansları sıklaşıyor. Şirketler için kriz yönetimi neyi ifade etmeli ? Mevcut krizde firmaların yönetimlerine tavsiyeler. Neden global pazarlar hedeflenmeli ve epidemi sebebiyle önümüzdeki dönem trend olabilecek yerelleşme bu bağlamda nasil yorumlanmalı ? Türkiye’den çıkan bir marka ARÇELİK için global pazarda hedeflenenler adına yoldan sapmamak adına neler yapıldı ? konularında yol gösterici bir söyleşi yaptık.

CCA Talks: Yeni Ekonomide Etki Odaklı Yatırımlar Ne kadar Önemli ? Konuk: Şafak Müderrisgil

“Etki” kavramı nasıl ortaya çıktı? Nasıl oldu da yatırımlarda aranan bir kritere dönüştü? Etki yatırımı nedir, neden önemli? “Sosyal Etki “ yaratmak ne demektir? Development Analytics -Sosyal Etki Koordinatörü Sayın Şafak Müderrisgil ve CCA Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Buket Eminoğlu değerli görüşlerini ve deneyimlerini paylaştı.

CCA Talks: Covid-19, Evrensel Düşünce ve Hukuk Konuklar : Mehmet GÜN - E. Seyfi MOROĞLU

CCA Talks söyleşilerinde konumuz Covid-19 süreci ve sonrasında evrensel düşünce ve hukuk sistemi idi. Uluslararası ilişkiler, Ulusal ekonomiler, kişiler arası ekonomi ve hukuk bağlantısı üzerine derin ve keyifli bir söyleşi yaptık.