Eğitimler

CCA paydaşlarının ortalama 30 yıllık deneyimini çeşitli kategorilerde eğitimlerle iş dünyasının hizmetine sunar.

Krizi Öngörmek, Hazır Olmak ve Yönetmek / Galip Arbak - İnan Şahin

Kriz ortamlarında her türlü zor şartın üstesinden gelecek yeni bir yönetsel kurguya geçme vakti geldi. Bu sayede organizasyonlar dayanıklı yapıya kavuşacak, rakiplerinden ayrışacaktır.

[Değişime Hazır Olanlar İçin] Çevik Finans Yönetimi / Tamer Soyupak - Kerem Kaymakçıoğlu

Dünya değişiyor, finans fonksiyonu ve yöneticilerin rolleri değişiyor, farklı bakış açılarını cesaretlendirmenin önemi artıyor.

Patronluktan Koçluğa / Buket Eminoğlu

Bugüne kadar başardıklarımız bildiklerimizin ve bilmediğimizi bildiğimiz şeylerin bir sonucudur. Asıl bilmediğimizi bilmediğimiz şeyleri keşfettiğimizde dönüşüm başlar

Etkin Yönetim Kurulu Üyeliği Yaparak Şirkete Değer Katmak / Mustafa Doğrusoy - Seyfi Moroğlu

Yönetim kurulları şirketlerin bugününe ve geleceğine değer katarlar. Yönetim kurullarının aktif ve verimli çalışmaları etkin yönetim kurulu üyeliği ile mümkündür.

Değişimi Kucaklamak ve Değişim Psikolojisini Yönetebilmek / Begüm Karataylıoğlu

Değişim ilerleyebilmek ve gelişebilmek için elzemdir, sağlam psikoloji, sağlam değişimlerin öncüsüdür.

Beyaz Yakalı Patronlar - Şirketinde Hem Patron Hem Beyaz Yakalı Olmak / Sertaç Güven

Start-up’lar ve mevcutta var olan şirketlerin ‘patronları’ için piyasa insanı olmak ile kurumsal şirket olma arasında yaşadıkları ikilemleri netleştirmek özellikle kurulum aşamasında kritik öneme sahiptir.

Kurumsal Kalıcılık için Bütünsel Kalite Yönetimi / Tuğrul Fadıllıoğlu

Tedarikçiden son kullanıcıya kadar tüm sürecin bütünsel kalite yönetimi yaklaşımı ile yönetilmesi kalıcı kurumsallık ve çeviklik açısından gerekliliktir.

Liderler İçin Büyük Veri Analitiği ve Yapay Zeka / Murat Özemre

Günümüzde Büyük Veri Analitiği, Yapay Zeka gibi kavramlar sıkça kullanılmaktadır. Bu konuya ve kavramlara uzak olan liderlerin konuyu özümsemeleri etkin projelere imza atmalarını sağlayacaktır.

Gözetimsiz Çalışma [Yeni Dünya Düzeninde Birlikte Çalışmak] / Erol Lengerli - Begüm Karataylıoğlu - Mehmet Hepkorucu

Değişen dünyada çalışanlar daha özgür ve gözetimsiz bir ortamda iş sonuçlarına odaklı kalarak zamanlarını planlamak arzusundalar, Gözetimsiz/Denetimsiz çalışmanın kurum içinde yapılandırılması artık gündem konusudur.

Krizden Son Çıkış, Konkordato / Tarık Sarıoğlu

Değişken ekonomik durum ve günümüz koşulları şirketleri daha sıklıkla krizle karşı karşıya getiriyor gereken durumlarda konkordato uygulamasını anlamanın önemi artıyor.

Dijital Dönüşüm Yolculuğunda Yazılım Projelerini Yönetmek / Murat Özemre

Dijital Dönüşüm bütün işletmelerin kaçınılmaz olarak yapması gerektiği, hatta bir kısmının farkında olmadan yönetmeye çalıştığı bir süreçtir. Bu farkındalığın yaratılması kritik öneme sahiptir.

Mutluluk Psikolojisi ve İçsel Motivasyon Kaynakları / Begüm Karataylıoğlu

Mutluluk sürekli sevinç hali değil, sürekli iyi olma halidir. Kendi iyi olma hallerimizi bulmak ve sürdürebilme stratejilerimizi geliştirmek hepimiz için gerekliliktir.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir, Kişisel Verilerin Korunması Sırasında Şirketinizi Ne Bekler? / Mehmet Hepkorucu

Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliğinin korunması, sadece ilgililer tarafından işlenebilmesi yönetimi ile ihtiyaç anında bilginin ulaşılabilir olmasını sağlamak günümüz şirketleri için kritik önemdedir.