Dönüşüm Mimarları

CCA bünyesinde yer alan Dönüşüm Mimarları oluşumun önemli yapı taşlarından biridir.

İş dünyasında kendini kanıtlamış deneyimli iş insanlarının bir araya geldiği CCA Dönüşüm Mimarları Platformu genel yönetimden özel alanlara uzanan geniş bir kapsamda hizmet verirken kurum ve şirketleriniz için Kurumsal Kalıcılık ve Çeviklik için yapılan tüm çalışmaların kurum ve şirketleriniz içinde Hızlı ve Sade şekilde adapte edilmesini sağlar.

CCA mentorluk hizmetleri ve projeler süresince, sürekli gelişme kültürünün kalıcılığını sağlamak için şirketiniz bünyesinde Dönüşüm Mimarları yetiştirir. Bu sayede, Kurumsal Kalıcılık ve Çeviklik yolunda kurum ve şirketlerinizin sürekli gelişimine rehberlik eder.

Dönüşüm Mimarlarımız

Prof. Dr. Adil Esen

Dönüşüm Mimarı

Dr. Adil Esen, Üroloji ihtisasını Hacettepe Tıp Fakültesi tamamladıktan sonra 1991’de Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Üroloji ana bilim dalında öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Aynı fakültede akademik hayatına devam etmektedir. Akademik hayatı süresince 2000-2010 yılları arası Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Üniversite Hastanesi başhekimliği ve rektör yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Başhekimliği sırasında Sağlık Bakanlığına ve diğer birçok hastaneye “iyi uygulamalar” sunumları yaptı. 2018 yılında İzmir’de bir üniversite hastanesinin fizibilite raporu projesini gerçekleştirdi.

Tıp Fakültelerinde probleme dayalı eğitimin (aktif eğitim) ulusal düzeyde ilk uygulamasını gerçekleştiren grupta yer aldı. Anabilim Dalı başkanlığı döneminde eğitimiyle ana bilim dalı EBU tarafından sertifiye edildi. Halen üroloji dalında online ulusal asistan eğitim modeli projesi üzerinde çalışmaktadır.

2004-2011 yılları arasında ana bilim dalına bağlı araştırma laboratuvarı kurulması ve geliştirilmesinde öncülük yaptı. Çok sayıda uluslararası Faz-2 ve Faz-3 çalışmada bulundu. Çalışmalarda ulusal koordinatörlük görevlerinde bulundu.

Pfizer, Lilly, GSK gibi uluslararası ilaç şirketlerinde ulusal fikir liderliği yaptı.

Tüm yönetim görevlerinde proje bazlı çalışma tarzını benimsedi. Ulusal Ürolojik Cerrahi Derneğinin kuruluşundan bu yana yönetim kurulu üyeliği ve 2015 -2017 arası Dernek başkanlığını yaptı

Uluslararası dergilerde 75, ulusal dergilerde 41 toplam 116 makale, 986 atıfı vardır ve H-indexi 17. dir.

+ ÖZGEÇMİŞ

Ahmet Ersin

Dönüşüm Mimarı

Dalyan Ahmet Ersin, lisans eğitimini, 1993 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nde tamamladı.

Çalışma hayatına 1994-1997 yılları arasında Pınar Süt Mamülleri A.Ş Finans departmanında adım atan Ersin, 1997-1998 yılları arasında Eurogold Madencilik A.Ş, son 6 ayı Philip Morris Rusya bünyesinde olmak üzere 1998-2009 yılları arasında Philip Morris Türkiye’de Finans alanında artan sorumluluklarla çeşitli görevlerde bulundu. 2010 yılından başlamak üzere halen Enda Enerji Holding A.Ş’de CFO ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev alan Ersin, aynı zamanda grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Çalışma hayatı boyunca gıda, madencilik, FMCG ve son olarak enerji sektörlerinde genel muhasebe, maliyet muhasebesi, hazine yönetimi, transfer fiyatlaması, bütçeleme ve raporlama, yatırım harcamaları, şirket değerlemesi gibi çeşitli Finans alanlarında tecrübe edinmiştir.

+ ÖZGEÇMİŞ

Ahmet Kerem Kaymakçıoğlu

Dönüşüm Mimarı

Ahmet Kerem Kaymakçıoğlu, lisans eğitimini, 2002 yılında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde tamamladı.

2003 yılında Philip Morris Türkiye bünyesinde, Finans alanında çalışma hayatına adım atan Kaymakçıoğlu; 15 yılı aşkın süreyle, PMI grubunda artan sorumluluklarla çeşitli roller aldı. Bu süre boyunca maliyet muhasebesi, vergi ve transfer fiyatlandırması, bütçeleme ve raporlama, fiyatlandırma gibi çeşitli Finans alanlarında tecrübe edinen Kaymakçıoğlu; en son olarak, 2 yıl boyunca, Mısır ve Levant Bölgesi’nden sorumlu Finansal Kontrolör olarak görev yapmıştır.

Uzun FMCG tecrübesinin ardından, Kaymakçıoğlu, 2019 yılında KFC Türkiye bünyesine katılarak perakende sektörüne geçiş yapmıştır. Kaymakçıoğlu, son olarak KFC Türkiye’nin Finans, Tedarik Zinciri ve Kalite Güvence’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır.

+ ÖZGEÇMİŞ

Ali Gizer

Dönüşüm Mimarı

İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler lisans (1991) ve Radyo-TV yüksek lisans programı (1993) mezunu. İÜ İletişim Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Araştırmacı kimliği ile, 30 yıllık profesyonel yaşamında TRT, Diyojen, Akademetre, İkiYaka, PRNet, MetCap, Agromet firmalarında yönetici ve danışman; Yumlu, Koç Idea, Kogem kuruluşlarında eğitmen; İstanbul, Yeditepe ve Bahçeşehir üniversitelerinde Öğretim Görevlisi; URYAD’da araştırma denetçisi olarak hizmet verdi.

Halen, kurucusu olduğu AG Platform ve GTAlign UK firmaları ile araştırma, sürdürülebilirlik ve stratejik yönetim danışmanlığı; SUCSR ile sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk danışmanlığı; ZAY Strateji ile araştırma ve yönetim danışmanlığı, EWA Kurumsal Danışmanlık ile araştırma ve sürdürülebilirlik danışmanlığı hizmetlerini vermektedir.

Son on yıldır, sektörlerinde lider konumda çok sayıda ulusal ve uluslar arası şirketin sürdürülebilrilik politika ve stratejilerinin hazırlanması, eylem planlarının ve takip sistemlerinin geliştirilmesi ve raporlanması konularında hizmet vermektedir.

TÜAD (Türkiye Araştırmacılar Derneği), ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research), WAPOR (World Association for Public Opinion Research) ile AC (Association for Coaching), TÜGİM (Tüm Girişimci İş Mentorları Derneği) KALDER (Türkiye Kalite Derneği) ve BTBA (British&Turkish Business Association) üyesidir.

+ ÖZGEÇMİŞ

Arif Nuri Bulut

Danışma Kurulu Üyesi / Dönüşüm Mimarı

1953 Ankara doğumlu Arif Nuri Bulut, 1972 yılında Saint Joseph Lisesi’nden, 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesiden mezun olmuştur. 1979 yılında İTÜ’de Konstürksiyon dalında yüksek lisansını ve 1995 yılında da Koç Üniversitesi’nde MBA Yöneticiler için İşletme yüksek lisansını tamamlamıştır. 1978-1979 yıllarında Tokar A.Ş.’de, iş hayatına başlamıştır. Askerlik görevini takiben, 1981 yılında İzocam’da Üretim Müdürü olarak göreve başlayan Bulut, 1986 yılında Projeler Müdürü, 1992 yılında Mühendislik Müdürü olarak çalışmıştır. 1996 yılında Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak ve 2002 yılında Genel Müdür olarak atanan Bulut, 2002 – 2017 yılları arasında İzocam Genel Müdürü olarak görevini yürütmüş, 2017 – 2019 yıllarında da Saint-Gobain Grubu Türkiye Direktörü olarak görev yapmıştır.

2005 – 2007 yılları arasında İzoder Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Bulut, İzoder Başkanlar Kurulu Üyesi ve 2011 yılından itibaren İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. Halen Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A.Ş.’de ve Altın Yunus Çeşme Turistik tesislerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

+ ÖZGEÇMİŞ

Arzu Berk

Dönüşüm Mimarı

İş yaşamına 1988 yılında Shell Türkiye’de başlayan Arzu Berk, 1998 yılında şirketin Türkiye Kurumsal İletişim Müdürlüğü ve Avrupa Basın Ofisi (Balkan Ülkeleri) görevini üstlenerek sırasıyla Phillip Morris/Sabancı’da Kurumsal İletişim ve Kurumsal İlişkiler Müdürü olarak şirketin itibarına yönelik çalışmalar yürüttü. Kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile birlikte çeşitli projeler gerçekleştirdi. Türkiye Aile İşletmeleri Derneği’nin (TAİDER), ilk ulusal zirvesinin organizasyonunda proje direktörü olarak danışmanlık yaptı. KOBİ’lerin rekabet seviyelerini ulusal ve uluslararası piyasada artırmalarına ve potansiyellerini geliştirmelerine yardımcı olmak için kurulan ve iş geliştirme hizmetlerini alabilecekleri temas noktalarından biri olan İzmir ABİGEM’de (Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi) direktör olarak görev yaptı. Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri’nde sırasıyla Kurumsal İletişim Müdürü, Genel Koordinatör olarak çalışan Berk, 2019 yılı itibariyle Yönetim Kurulu Koordinatörü olarak Kurumsal Yönetim süreçlerinin geliştirilmesi, uygulanması ve sürdürülebilirliği hedefi ile görevine devam etmektedir.

Kurumsal tecrübenin yanı sıra; Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda meclis üyesi, Ege Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’nde (ESİAD) Yönetim Kurulu Üyesi, Ege İhracatçılar Birliği Tütün Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi, Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (İzmir)’nde Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. EBSO’daki görevi sırasında Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi’nin (ABİGEM) Yönetim Kurulu’nda da yer alan Berk, yerel ve bölgesel kalkınmayı destekleyen STK’larda farklı roller üstlenmektedir.

+ ÖZGEÇMİŞ

Aylin Gezgüç

Dönüşüm Mimarı

Aylin Gezgüç, AÜ SBF İşletme Bölümü’nden lisans ve UC Berkeley, Haas School of Business’dan MBA derecesine sahiptir. INSEAD’da sosyal girişimcilik programını tamamlamıştır.T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü Özel Projeler Dairesi, IMF ile İlişkiler Dairesi ve Çok Taraflı Kuruluşlar Dairelerinde sırasıyla uzman, şube müdürü ve daire başkanı olarak görev yapmıştır. Altyapı projelerinin finansmanı ile başlayan kariyerinde Birleşmiş Milletler, Kalkınma Bankaları, G20 ve IMF ve OECD ile ekonomik ilişkilerde de ülkemizin temsilinde görev almıştır.

2007’de katıldığı Koç Holding’de Dış İlişkiler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Koordinatörü olarak pek çok marka projeyi tasarlama, hayata geçirme, iletişimini gerçekleştirme ve yaygınlaştırarak sürekliliğini sağlama konularında çalışmıştır. Bu projelere örnek olarak Meslek Lisesi Memleket Meselesi ve Ülkem İçin Projeleri (Ormanlar, HeforShe) gibi toplumsal gelişim odaklı ve çalışan gönüllülüğü projeleri sayılabilir. Koç Topluluğu’nun sürdürülebilirlik çalışmalarının Küresel İlkeler Sözleşmesi çerçevesinde başlatılmış ve yönetim stratejisinin belirlenmesini koordine etmiştir.

McKinsey, TUSİAD, Zorlu Holding, HFE Vakfı gibi özel sektör ve sivil sektör kuruluşlarına, ILO ve UNDP gibi uluslararası kuruluşlara, toplumsal ve kurumsal yatırım ile marka mimarisi konusunda danışmanlık desteği vermiştir. ACPC olarak bireysel koçluk, sosyokrasi ve derin demokrasi araçları ile de takım koçluğu çalışmaları yapmaktadır. CircleUp21 isimli gençlere odaklanan sosyal girişimi tasarlayıp, kuluçkalamış, CircleUp21, SİA yarışmasında Türkiye’nin en başarılı sosyal girişimlerinden biri olarak Kiev’de Türkiye’yi temsil etmiştir.

Aylin Gezgüç, sürdürülebilirlik stratejilerinin geliştirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği projelerinin tasarlanması, sosyal etki ölçümlenmesi, gençlere odaklı çalışmalar tasarlanması ve sürdürülebilir gelecekler için sosyal girişim süreçlerinin her türlü yapı içine entegrasyonu alanlarında koaktif süreçlerle (birlikte tasarım içinde) hizmet sunmaktadır. Dünyayı ben mi kurtaracağım?: Sosyal Etki Pusulası kitabının yazarıdır.

+ ÖZGEÇMİŞ

Ayşe Kırımlı

Dönüşüm Mimarı

Boğaziçi Üniversitesi’nde Sosyoloji Lisansını, İstanbul Üniversitesi’nde “Uluslararası Yönetim” yüksek Lisansını tamamlayan Ayşe Kırımlı kariyerine Shell Türkiye A.Ş’de Satış Koordinatörü olarak başlamış, Ürün Müdürü olarak devam etmiş ve sırasıyla Türk Pirelli A.Ş’de İş Geliştirme Müdürü, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş’de Grup Ürün Müdürü, Inteltek A.Ş’de ( İDDAA) Genel Müdür Yardımcısı, Praktiker A.Ş’de Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi görevlerini yürütmüştür.Adel Kalemcilik’te Pazarlama, İş Geliştirme ve Kurumsal İletişimden sorumlu Direktör olarak görev yapmış olan Ayşe Kırımlı, son olarak Zorlu PSM’de Pazarlama ve Satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır.

Kurumsal hayat tecrübesinin yanında, başta PWN İstanbul( Profesyonel İş Kadınları derneği) Yönetim Kurulu olmak üzere, özellikle “toplumsal cinsiyet eşitliği” ve “sosyal girişimciliği “ destekleyen STK larda farklı roller üstlenmektedir.

+ ÖZGEÇMİŞ

Ayhan Güler

Dönüşüm Mimarı / Bursa Bölge Koordinatörü

1967 yılında Almanya’da doğan Ayhan GÜLER 1986 yılında Bursa Işıklar Askeri Lisesi’nden ve 1990 yılında Hava Harp Okulu Uçak Mühendisliği bölümünden Hava Teğmen rütbesiyle mezun oldu. Hava sahası yönetim/harekat plan subayı olarak radar ve hava harekat merkezlerinde 9 yıl süre ile görev yaptı. İzmir Hava Lisan Okul Komutanlığında; ABD Texas Lackland hava üssünde teknik ve genel İngilizce eğitmenlik eğitimi sonrasında 5 yıl süre ile havacılık ve teknik İngilizce eğitmenliği yaptı.

Ayhan GÜLER bir yıllık Erzurum radar harekat eğitim komutanlığı görevi sonrasında iki yıl süre ile Yunanistan’da bulunan NATO Hava Harekat Merkezi’nde Cari Harekat Amirliği görevinde bulunmuştur. 2008 yılında Hava Kuvvetleri Karargahı Lojistik Başkanlığı NATO Radar Tedarik Kısım Amirliğine atanan Ayhan GÜLER 2010 yılında Hava Kuvvetleri Harekat Başkanlığı Komuta Kontrol Kısım Amirliği görevine atanmış ve ikiz görev olarak Türk Hava Kuvvetleri NATO Hava ve Füze Savunma Komitesi temsilciliğini yürütmüştür. 2013 yılında Diyarbakır 2.nci Hava Kuvveti Hava Savunma Şube Müdürlüğü görevine atandı.

2015 yılında Hava Kuvvetlerinden Albay rütbesinde emekli olan Ayhan GÜLER 2016 yılında İzmir’de ortaklık yapısı değişen TEKBAY firmasının yeniden yapılandırılması maksadı ile yönetim ve organizasyon konusunda 8 ay süre ile danışmanlık hizmeti vermiştir. Haziran 2017 itibariyle halen Bursa Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesinin İş Geliştirme Danışmanlığını yapmaktadır  

+ ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Burcu Güneri Çangarlı

Dönüşüm Mimarı

Lise eğitimini 1999 yılında Afyon Fen Lisesinde tamamladı. 2004 yılında Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl başladığı İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme doktora programında, 2008-2009 yılı bahar döneminde Helsinki Hanken Üniversitesi’nde TÜBİTAK bursu alarak “Örgütlerde Mobbing, Güç ve Politika” isimli doktora tez çalışmasını tamamladı.

2009 yılında yardımcı doçent, 2014 yılında doçent ve 2019 yılında profesör unvanını alan Burcu GÜNERİ ÇANGARLI’nın yönetim ve organizasyon alanında ulusal ve uluslararası alanda yayınlanmış pek çok makalesi, kitap ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Akademik çalışmaları sağlık kurumları yönetimi, iş yerinde psikolojik taciz, üretkenlik karşıtı davranışlar, güç ve politika, etik ile liderlik konularında yoğunlaşan Burcu GÜNERİ ÇANGARLI, akademik çalışmalarının yanı sıra özel sektörde pek çok firmada ve kamu kurumlarında yönetim alanında eğitimler vermiş, ulusal ve uluslararası araştırma ve danışmanlık projelerinde görev almıştır.

Eğitim, proje ve akademik çalışmalarında daha verimli, etkin ve bireylerin potansiyellerini gerçekleştirebildiği çalışma hayatlarını mümkün kılabilmenin yollarını aramaktadır. 2017-2020 yılları arasında İşletme Bölüm Başkanlığını yapan Burcu GÜNERİ ÇANGARLI, 2020 yılından bu yana İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığını yürütmektedir.

+ ÖZGEÇMİŞ

Erdem Eren

Dönüşüm Mimarı

Erdem Eren, Orta ve Lise eğitimini Galatasaray ve Tevfik Fikret Liselerinde tamamladıktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden Lisans derecesi aldı.

1995 yılında Medikal Sektörde başlayan profesyonel iş hayatına, KOÇ Grubu bünyesindeki, Beyaz Eşya ve Elektronik Sektöründe yer alan, Arçelik A.Ş. ve Beko Elektronik A.Ş. firmalarında, Üretim, Satınalma, Lojistik ve Tedarik Zinciri konularında olmak üzere; mühendislik, orta ve üst düzey yöneticilikler ile 12 yıl boyunca devam etti.

2007 yılından beri kendi işini yapmakta olup, hedef belirlediği Elektrik-Elektronik ve Beyaz Eşya firmaları ile GSM, Internet ve TV operatörlerinin ürün ve hizmet ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile, katma değerli ürün gelişimi, ticari faaliyet ve işbirlikleri konularında çalışmaktadır.

İnsana, doğaya, hayvanlara, dönüşüme, gelişime, yaratıcılığa ve sürdürülebilir projelere verdiği önem sebebi ile, Sektörel Dernek ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda çeşitli üyelikleri bulunmaktadır.

25 yıllık çalışma hayatındaki birikimleri içerisinden öne çıkan bilgi ve tecrübesi; Şirket Yönetimi, Ekip kurma, Ortaklık İlişkileri, Ticaret Yönetimi ve İşbirlikleri, Şirket İçi Girişimcilik, Tedarik Zinciri ve Satınalma, Maliyet Analizi, Lojistik, Verimlilik, Kriz Yönetimi, Proje Bazlı Çalışma Modelleri, İş Geliştirme, Müşteri ilişkileri ve Nakit Akışı Yönetimi konularıdır.

+ ÖZGEÇMİŞ

Erdem Üney

Dönüşüm Mimarı

Erdem Üney çalışmaya 15 yaşında bir yazın bir işte staj yaparak başladı. 16-18 yaşları arasında Bilgisayar Oyunları üzerine PC Magazine Turkiye’ye makaleler yazdı. Aynı dönemde, 2000’lerin başında, Web sayfaları ve WAP (mobil web’in ilk versiyonu) sayfaları tasarladı.

Bu sırada, Şişli Terakki Lisesinden 1998’de mezun oldu. 1998-1999 yılları arasında Uluslararası Değişim Öğrencisi olarak Brezilya’da bir sene geçirdi. Lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği’nde 2005 yılında ve Yüksek Lisansını yine aynı üniversitede Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik bölümünde 2010 yılında tamamladı. Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi’nde (UHEM) yarı zamanlı asistanlık yaptı. UNDP’nin Türkiye’nin 100 yıllık İklim Değişikliğinin Bilgisayar Modellemesi projesine katkıda bulundu.

2000’lerin ilk yıllarında, birçok etkinlik ve konser organizasyonlarında organizatör olarak çalıştı. Birçok farklı girişimi oldu; 2001’de arkadaşıyla, online dergi kavramının daha çok yeni olduğu dönemde, bir online müzik dergisi kurdu. 2005’de Türkiye’ye gelen yabancı iş insanları için bir danışmanlık firmasının kurucu ortağı oldu ve de 2008’de bu şirketini uluslararası ihracat şirketine çevirdi. 2011 yılında bu girişiminden hisselerini satarak, başarılı bir şekilde çıkış yaptı.

Teknoloji geliştirmek üzerine olan hayallerini takip etmek adına Seven Gates Interactive Technologies firmasını 2012’de kurucu ortağı oldu. O zamandan beri şirket bünyesinde KOBİ’lerin teknolojik ve dijital dönüşümünü tamamlamalarına yardımcı olmak için, teknik ve fonksiyonel ekiplerin liderliğini yapıyor. Ekibiyle birlikte 60'ın üzerinde projeyi; müşterilerinin iş süreçlerini yeniden tasarlayarak, yeniden keşfederek ve devrim yaratarak tamamladı.

Kendisi aynı zamanda Blokzincir (Blockchain) ve Akıllı Sözleşmeler (Smart Contracts) gibi son teknolojilerle Havayolu Endüstrisinin iş modelini yeniden şekillendirmek için kurulan Further Corporation Limited'in CTO'su ve kurucu ortağıdır. Further’da ürün geliştirme ve Ar-Ge ekiplerine liderlik etmektedir.

Bir seri girişimci olarak deneyimi, firmalar için şirket ve süreçlerin yeniden düzenlenmesi ve de dijital ile kültürel dönüşümün kazandırılmasıdır. Heyecanı ise, Blockchain gibi son teknolojileri öğrenmek ve kullanmakta yatmaktadır. Uzun süredir Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) üyesidir.

+ ÖZGEÇMİŞ

Ergenç İneler

Dönüşüm Mimarı

Ergenç İneler İzmir’de doğdu ve büyüdü. İş hayatına Goodyear’da başladı.1998-2000 yılları arasında malzeme satın alma ardından proje ve yatırımlar satın alma süreçlerinde çalıştı.

Otomotiv kariyerine, Koç grubu şirketlerinden Ford Otosan’da ürün geliştirme mühendisi olarak devam etti. ( 2000-2002) 2003 yılında askerliğini tamamladıktan sonra her İzmirli’nin hayali memleketine geri döndü. 2003-2011 tarihleri arasında Delphi Otomotiv sistemlerinde çalıştı. Sırasıyla Kalite Güvenilirlik mühendisliği, şefliği ve Türkiye’deki üç fabrikanın Kalite Güvenilirlik Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Ardından, Delphi İzmir Fabrikası’nın 3 yıl boyunca Üretim Müdürlüğü’nü yaptı. Yalın üretim tekniklerinden, 6 Sigma ve Shanin gibi birçok farklı disiplinde verimlilik ve problem çözme süreçleri üzerine çalıştı. 3000 kişinin çalıştığı fabrikada bu süreçlere, operasyonlara, farklı kültür ve donanımdaki saha ve ofis çalışanlarına liderlik etti.

2011 yılında Standard Profil Manisa Fabrikası Fabrika müdürü oldu. Manisa bölgesindeki iki fabrikanın kurulması ve ekiplerinin oluşturulması görevinde çalıştı ve yine aynı grupta 2013 yılında Fabrika Genel müdürlüğü görevine terfi etti. Sıfırdan 100 kişilik ofis çalışanı, 1000 kişilik saha kadrosunun oluşturulması, projelerin başlatılması ve yürütülmesi, AR-GE merkezinin kurulması konularında çalıştı. Kurduğu ekiple 4 farklı müşteri OEM projesini devreye alarak 1 yıl içerisinde 80 M€ satış cirosuna ulaştırdı. Şirket içerisinde önemli bir sosyal sorumluluk projesine liderlik ederek Stevie® Award alınmasına katkı sağladı.

2019 yılında Telateks Grubu (Metyx) Avrupa Operasyonu Direktörlüğü olarak çalışmaya başladı. Farklı bir sektörde tüm yetkinlikleri kullanarak ülkesine, çalışanlara ve şirketine katı sağlamaya devam ediyor.

1998 İTÜ Makina Mühendisliği Bölümü Lisans, 2002 yılında İTÜ Makina Mühendisliği Yüksek Lisans programını tamamlamıştır.

+ ÖZGEÇMİŞ

Erol Lengerli

Dönüşüm Mimarı

Erol Lengerli, TRangels MYA Kurucu ortağı, koordinator ve ilk/kurucu YK üyesidir. 1982 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunudur. Uzun dönem askeriik (Asteğmenlik) görevi sonrası,1985 yılından başlayarak 18 yıl boyunca IBM Türkiye ve Amerika’da çalışmıştır. IBM Türkiye’de ağırlıklı olarak büyük bankalar, Telekom, THY gibi şirketlerin altyapılarına hizmetler vermiştir. Amerika IBM’de International Technical Support Organization (‘ITSO’) Raleigh NC’da üç yıl çalışmış, bu süre içinde beş teknik kitap (‘IBM Redbook’) yazmış ve IBM’in çeşitli merkezlerinde (Japonya, Çin, Malezya, Amerika, Brezilya ve Fransa...) gibi merkezlerde uygulamalı yeni teknoloji eğitimleri vermiştir. 2005 yılında KPMG Türkiye’ye IT Denetim, Danışmanlık Bölümü’nden sorumlu ortak ve YK Üyesi olarak katılmış ve sekiz yıl çalışmıştır.

Ayrıca, çeşitli üniversitelerde eğitim vermiştir. Bilgi Üniversitesi Bilişim Hukuku Lisans üstü, Boğaziçi Üniversitesi (MIS), Sabancı Universitesi Lisans üstü ve Bahcesehir Universitesi Bilgisayar Mühendisliği (5 yıl) Öğretim Görevlisi olarak dersler vermiştir.

Türkiye ve Amerika’da çalışırken çeşitli uluslararası Başarı ödülleri kazanmıştır. Bazıları: Üç kere ‘’IBM Avrupa’nın en iyi Teknik Çözüm Başarı Ödülü’’, ‘’IBM Networking Implementation and Integration Award’’. ‘Yüksek kalite, IBM Mainframe- Network ATM/Router Integration Award’’, IBM ITSO Raleigh-USA tarafından verildi…

+ ÖZGEÇMİŞ

Galip Arbak

Dönüşüm Mimarı

Galip Arbak iş hayatına Koç Grubu şirketlerinden Arçelik’te başladı. 1995-2005 yılları arasında üretim, bakım, kalite, satınalma, yardımcı sanayi iyileştirme, plastik parça tasarım ve ürün yönetimi üzerine çalıştı.

2005 yılından 2009 yılına kadar HVAC üzerine kendi kuruduğu işini idare etti. 2009 yılında Ankara’da Ulusoy Elektrik’te fabrika müdürü olarak kurumsal çalışma ortamına dönüş yaptı. 2009-2012 yılları arasında firmanın yalın dönüşümünü başlattı. İK, Kalite, Üretim Mühendisliği, Ürün Geliştirme ve Planlama birimlerinin kurulması ve işlemesini sağladığı firma 2011-2012 yıllarında operasyonel verim ve kârlılıkta zirve yaptı.

2012 yılında Fransız kökenli Legrand’da Teknik Operasyonlar Direktörü olarak yalın dönüşümü başlatması sonrası, 2013-2014 yıllarında yönetimi altındaki fabrika Legrand Way isimli yalın uygulamalarda en başarılı işletme ünvanını aldı.

2005-2015 yılları arasında yerli ve çokuluslu firmalarda üst düzey yöneticilik yaptı. 2015 yılında İsviçre sermayeli Sunparadise firmasının üretimden sorumlu Genel Müdürü olarak başladığı yeni görevinde aynı yıl markanın Türkiye satış şirketini kurdu. Fabrika organizasyonunda yönetim takımı, üretim, IK, finans, ürün geliştirme ve IT birimlerini yeniden yapılandırdı. 2017 yılındaki ERP geçiş projesi ile birlikte yalın dönüşümü agile tekniklerle birleştirdi. 2017 itibarı ile firma TİM kayıtlarında inovasyon yeteneği açısından 1000 firma içerisinde 52.olurken, Türkiye satış şirketi 2017 yılında konsept kapı çalışması ile Design Week’de tasarım ödülü aldı. Firma yenilikçi yaklaşımlar ve yalın satış pazarlama teknikleri ile 2015-2018 yıllarında her sene 3 haneli büyüdü.

Galip Arbak 2018 yılı itibarı ile Ingiltere, Benelüx, Fransa ve Türkiye pazarlarından sorumlu Satış Genel Müdürü görevine atandı.

ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü 1995 yılı mezunu olan Arbak, yine aynı üniversitede MBA programını tamamlamıştır.

Yönettiği organizsyonlarda dönüşüm ihtiyaçlarını firma bünyesine uygun özgün çözümlerle sağlayan Arbak “Lean Blitz” kavramının yaratıcısı ve ilk uygulayıcısı olmasının yanısıra “Yüksek Güvenirlikli Organizasyon” kurgusunu özgün yöntemlerle tedarik ve yönetim süreçlerine adapte etmiştir. 2014 yılından bu yana B2B Pazarlama konusunda Eskişehir Anadolu Üniversitesi Pazarlama yüksek Linans öğrencilerine tecrübelerini aktarmaktadır.

+ ÖZGEÇMİŞ

Gönül Hendek

Dönüşüm Mimarı

1989 yılında Saudi Amerikan Bank ithalat-ihracat departmanlarında iş hayatına başladı.

İki senenin sonunda, 1991 senesinde Garanti Bankası’a geçerek Maslak ve Levent şubesi ticari portföy yöneticisi olarak çalıştı.

1995 yılında, iş hayatının altıncı senesinde Garanti Bankası Dalyan Şube Müdürlüğü ve ardından bankanın büyük hacimli ve tüm müşteri segmentlerine hizmet veren Kadıköy ve Erenköy şube müdürlüklerini başarılı ve dikkat çeken başarılı bir performans gerçekleştirdi. 2001 senesinde Beşiktaş-Sarıyer arası hinterlantı kapsayan, Garanti Bankası Avrupa 1 Bölge Müdürlüğüne atandı.

2006 yılında Garanti Sigorta’ya satış pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu. Due Diligince sürecindeki Garanti Sigorta’nın, dönemin en iyi satışını gerçekleştirmek ve Hollandalı Achmea Grubuyla ortaklık yapmasında başrol oynadı. Sigorta şirketinin adı Eureko Sigorta olması ve bu yeni marka isminin Türkiye’de kabul görmesi için reklam pazarlama çalışmalarına Genel Müdür Yardımcısı olarak sorumluluk aldı.

Eureko Sigorta’da 10 bölge müdürlüğü ve 300 kişilik satış kadrosuna yöneticilik ve liderlik yaptı, satış & pazarlamanın yanı sıra McKinsey le beraber sigorta ürününün bankada çoklu kanaldan satışı ile ilgili projeyi yönetti. Bu sorumlukta çalıştığı beş sene boyunca Garanti Bankası&Eureko Sigorta ciro ve yarattığı komisyon olarak, açık ara en başarılı iş ortaklığı oldu.

2011 senesinin ilk aylarında Banka Sigortacılığı Bölüm Başkanı olarak Genel Müdür Vekiline bağlı pozisyonda Akbank’a geçti. Akbank’da sigorta ürününün çoklu dağıtım kanalından satışı ile ilgili alt yapı kurulması, pazarlama ve satış stratejilerinin geliştirilmesi ile sigorta komisyon geliri ve ciroda son sıralarda yer alan banka ikinci seneden itibaren birinci sıraya geldi.

2019 da, 30 senelik kurumsal iş hayatını Akbank’ta bitirdikten sonra; iş hayatındaki

 • 3 kişi ile 300 kişi arasındaki finans sektöründeki yöneticilik, liderlik,
 • Farklı dinamikleri olan, hızlı gelişen sigorta ve bankacılık sektöründeki deneyim,
 • Krizler, hızlı büyüme, değişim, takım ve performans yönetimi,
 • Proje Yönetimi,
 • Çoklu kanal yönetimi,
 • Kilit Müşteri Yönetimi,
 • Stratejik Yönetim,
 • Şirket Satışı, yabancı ortaklık gibi;
  Tecrübelerini kıdemli danışman, mentor, koç ve eğitmen olarak ihtiyacı olan firmalara aktarmaktadır.
+ ÖZGEÇMİŞ

Gültekin Güldür

Danışma Kurulu Üyesi / Dönüşüm Mimarı

35 yılı aşan meslek yolculuğu yazılımla başladı. 1986'dan başlayan 15 yıl ERP yazılımlarıyla; 200'den fazla şirkette yeni teknolojilerin hayata geçirilmesiye tamamlandı. 2000'li yılların başlarından itibaren 15 yıl Yönetim Danışmanlığıyla, 50'den fazla şirketin "müşteri odaklı dönüşüm"üne liderlik ederek geçti.

2015'ten bu yana da "Business Design Thinking"le çalışmaları ön plana geçti ve Design Thinking İnstitute kurdu. Yeni iş tasarımları, şirketlerin yaratıcı potansiyellerinin artırılması, karmaşık problemlerinin çözülmesi, rekabet güçlerinin artırılması gibi stratejik uygulamaların yanında; geleceğe mükemmel yöneticiler kazandırmak için üniversiteler ve geleceklerini önemseyen şirketlerle de ortak eğitimler ve atölye çalışmaları düzenliyor.

Çalışmalar farklı alanlara dağılıyor:

 • Design Thinking Projeleri
 • İnovasyon Projeleri
 • Kurumsal Strateji - Müşteri Stratejleri
 • Dijitalleşme
 • Müşteri Analitiği
 • Değişim / Dönüşüm Projeleri
 • Müşteri Odaklı Dönüşüm
 • CRM
 • Satış Otomasyonu
 • Dijital Pazarlama
 • Kampanya Yönetimi
 • Hizmette Mükemmellik
 • Müşteri Deneyimi
 • Sadakat Programları
+ ÖZGEÇMİŞ

Gürol Kurt

Dönüşüm Mimarı

Gürol Kurt, müşteri odaklı stratejiler geliştirip bunların müşteri memnuniyeti ve iş sonuçları üzerinde etkili olacak şekilde uygulanmasına yönelik 15+ yılı aşan tecrübesiyle EMEA bölgesinin müşteri deneyimi alanında önde gelen uzmanları arasındadır. Aynı zamanda EMEA ve CIS coğrafyasında müşteri deneyimi alanında anahtar teslim ve uçtan uca hizmetler sunan Alterna CX firmasının kurucu ortağıdır. Alterna CX’in bu bölgelerdeki katkı ve etkisini artırmak üzere aktif olarak müşteri deneyimi alanında yaklaşımlar geliştirmekte ve uluslararası konferanslarda konuşmacı olarak paylaşımlarda bulunmaktadır. Alterna CX öncesinde Gürol, TeliaSonera’nın Avrasya organizasyonunda grup seviyesinde Müşteri Deneyimi Yönetimi Direktörü ve B2C Segment Direktörü görevlerini yürütmüştür. Bu görevler sırasında gruptaki tüm operatörlerin müşteri deneyimi önceliklerini ve hizmet vaadini belirlemiş, yönetim modelini oluşturmuş ve müşteri deneyim KPI’larını yönetmiştir. Grup şirketlerinin B2C segmentlerini büyütmek üzere hayat döngüsü boyunca müşteri elde etme, büyütme ve elde tutma faaliyetlerini koordine etmiştir. TeliaSonera’ya katılmadan önce Gürol Kurt, müşteri odaklılık alanında uzmanlaşan Peppers and Rogers Group yönetim danışmanlığı firmasında Ortak seviyesinde görev yapmıştır. Bu görevi sırasında bankacılık, finansal hizmetler, telekomünikasyon, perakende, üretim ve ulaştırma endüstrilerinde dünyanın ve EMEA bölgesinin önde gelen şirketlerinde müşteri stratejisi, değer yönetimi, deneyim iyileştirme, kanal yetkinlikleri geliştirme, segment bazlı farklılaşma ve müşteri sadakati gibi alanlarda projeler yürütmüştür. İş Bankası ve Akbank’taki müşteri odaklı dönüşüm projelerinde görev yapmıştır.

+ ÖZGEÇMİŞ

Güven Borça

Dönüşüm Mimarı

1962 Eskişehir doğumlu olan Güven Borça, ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra İpek Kağıt şirketinde profesyonel yaşama başladı. Daha sonra transfer olduğu Colgate-Palmolive şirketinde 6 yıl süreyle Marka Müdürü ve Pazarlama Müdürü pozisyonlarında görev yaptı.

Aynı dönemden başlayarak marka konusunda yazılar yazdı, konuşmalar yaptı, eğitimler verdi. 1997 yılında marka danışmanlığı yapmaya başladı. Türkiye’nin ilk marka danışmanlık şirketi olan Markam AŞ’nin kurucusu ve yöneticisidir.

İlk kitabı “Bu Topraklardan Dünya Markası Çıkar mı? ” Haziran 2002’de çıkmış, toplam on iki baskı yapmıştır. Diğer kitapları “Reklamlardan Sonra” 2003, “Pazarlama Reçeteleri” 2004, “Başka Akmerkez Yok” 2007, “Marketing Recipes” ve “Marka ve Yönetimi” 2009, “İleri Dönüşüm Kutusu” 2010 yazında ve Dünya gazetesi yazılarını topladığı son kitabı "Ballı Fındık" 2018 yılında raflarda yerini almıştır.

+ ÖZGEÇMİŞ

Haluk Ünaldı

Dönüşüm Mimarı

Yönetim danışmanı olarak strateji, aile şirketlerinde kurumsallaşma, veri analizi, sektör ve pazar analizleri konularında faaliyet göstermekte olan Haluk Ünaldı, kariyerine Deniz Kuvvetlerinde başlamış ve 1979 – 1981 yılları arasında ABD’den ‘yöneylem araştırması / sistem analiz’ alanında yüksek lisans diploması almıştır.

1990 yılında Deniz Kuvvetlerinden ayrılarak, NATO’nun Hollanda’daki araştırma merkezine katılmış ve ‘yöneylem araştırması’ bölümünde ‘kıdemli araştırmacı’ olarak birçok savunma projelerinde görev almış veya liderlik yapmıştır. 1998 yılı sonunda yurda dönen Ünaldı, Hollanda'da bulunduğu süre içinde Edinburg Business School (UK)'dan MBA yüksek lisans diploması almıştır.

Haziran 1999'da İ.d.e.a. A.Ş.'ye katılan Ünaldı, strateji, değişim yönetimi, system yaklaşımı ve istatistik konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermiştir. Takiben kısa bir süre ‘Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE)’de Akademik Bölüm Koordinatörü olarak görev yapan Ünaldı, Brüksel’de üç dönem Avrupa Birliği FP7’de savunma projeleri değerlendirme hakemliği yapmıştır.

Halen eşi ile beraber kurmuş oldukları PARADIGMA CONSULTANCY’de görev yapan Ünaldı, KobiEfor aylık ekonomi dergisinde köşe yazıları yazmakta ve şirketlere profesyonel yönetim kurulu üyeliği yapmakta olup, yayınlanmış kitap, makale ve uluslararası bildirileri vardır.

+ ÖZGEÇMİŞ

Hasan Murat Şakar

Dönüşüm Mimarı

Hasan Murat Şakar, 1969 İstanbul doğumludur. İstanbul Alman Lisesi’nden Almanca, İngilizce öğrenerek mezun olduktan sonra, 1992 yılında İTÜ İşletme Fakültesi’ni Endüstri Mühendisi ünvanıyla bitirmiştir.

İş hayatına, mezuniyetini takiben 1992 yılında Koç Holding Yetiştirme Elemanı olarak Arçelik AŞ’de Planlama ve Malzeme Müdürlüğü’nde başlayan Şakar, 2002’ye kadar Arçelik’de tedarik zinciri sürecinde çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra, en son Satınalma Yöneticisi iken, şirketten ayrıldı. On yıllık Arçelik kariyerinde, maliyet analiz, kontrat yönetimi, lojistik, ürün geliştirme gibi konularda çalışmanın yanında; iki büyük reorganizasyon projesinin içinde aktif yer aldı. Ayrıca uluslarası pazarlarda fabrika alım/satım görüşmelerinde görev aldı.

10 yıllık satınalma tecrübesi sonrası REHAU Türkiye’de BAU (inşaat) Satış Direktörü oldu. 2002-2005 yılları arasındaki üç yıllık satış yöneticiliği boyunca %300 artan satış hacmi ile şirketin sürdürülebilir kara geçişinde önemli rol oynadı.

2005 Mart ayında Finansbank AŞ’ye Satınalma ve Teknik Hizmetlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak geçti. Öncelikli olarak gerek banka, gerekse Fiba Holding bünyesinde satınalma faaliyetlerini merkezileştirecek organizasyonu oluşturmanın yanında; üç ay gibi kısa bir sürede ERP sistemini kurdu. Finansbank satınalma endeksi ile, bankanın satınalma maliyetlerinin aşağıya inişini en somut/ölçülebilir kriterlerle takibini sağladı.

Satınalma indirimlerinin yanında liderlik ettiği inşaat işlerinde ise, 170 şube ile devraldığı şube ağının 700’e ulaşmasını sağlarken; 2006 yılında açtığı 101 ve 2007’de açtığı 102 şube ile ekibiyle birlikte rekor kırdı. Shell&core olarak devraldığı 105,000m2’lik Kristal Kule binasının 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması ve 2000 kişinin binaya taşınmasını koordine etti.

Çeşitli üniversitelerde, konuk öğretim üyesi olarak satınalma, değişim, satış konularında verdiği derslerin yanında, kurucularından biri olduğu Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği’nde, Bantaş’da ve e-Finans’da Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

+ ÖZGEÇMİŞ

Hasan Egeli

Danışma Kurulu Üyesi / Dönüşüm Mimarı

Bornova Anadolu lisesi ve Boğaziçi Üniversitesinde Endüstri mühendisliği eğitimi aldı.

Koç Holding bünyesindeki Trakmak ve Tofaş şirketlerinde satış ve pazarlama alanlarında 24 yıl yöneticilik yaptı.

Halen balık yetiştiriciliği ve pazarlamasını yapıyor .

İnci Holding şirketlerinde de yönetim kurulu üyeliği görevine devam ediyor .

+ ÖZGEÇMİŞ

Hüseyin Yeşilbademli

Dönüşüm Mimarı

Hüseyin Yeşilbademli 1961 yılında İzmir’de doğdu. Bornova Anadolu Lisesi’ni (İzmir Maarif Koleji) 1978 yılında bitirmesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği’nden 1982 yılında mezun oldu ve çalışma yaşamına Koç Holding ARGE’nin (Araştırma Geliştirme Merkezi) Enerji Bölümü’nde proje mühendisi olarak adımını attı. Burada sanayide enerji tüketim verimliliği ve optimizasyonu üzerine çalışmalar yaptı ve öncelikle grup şirketleri içinde otomasyona yönelik yeni uygulamaların yaygınlaşmasında rol oynadı. Askerlik hizmetinin ardından üniversite arkadaşıyla birlikte kendi şirketini kurarak Westinghouse Electric firmasının PLC temelli endüstriyel otomasyon ürünlerinin Türkiye temsilcisi oldu. 10 yıl süreyle Türkiye’nin akla ilk gelen en büyük sanayi kuruluşlarının büyük çoğunluğunda otomasyon alanında anahtar teslimi uygulamalara imza attı. Bu dönemin ardından gelen teklif üzerine ikinci Koç Holding dönemi 1997’de başladı. Holding merkezi Nakkaştepe’de Enerji Bölümü’nde müdür olarak Koç Holding’in özel sektöre açılmakta olan enerji piyasasında konumlandırılması için çalışmalar yaptı. Özellikle yerli kömüre dayalı elektrik üretimi ve yurt dışından boru hatları ile doğal gaz temini için yapılan çalışmalar ve bu amaçla dünyanın en kuvvetli ve profesyonel firmaları ile oluşturulan ortaklıklar onun strateji ve iş geliştirme alanlarındaki yetkinliğini geliştirdi. Bu dönemde TEİAŞ bünyesinde kurulan Elektrik Piyasası Mali Uzlaştırma Merkezi’nin kuruluşuna da aktif destek verdi.

2004 yılından itibaren Almanya’nın Heidelberg Cement AG çimento grubunda sanayide kazandığı strateji ve iş geliştirme tecrübelerini çimento sektöründe Akdeniz havzası, Orta Doğu ve Afrika coğrafyasından sorumlu direktör olarak sunmaya devam eti. Heidelberg Cement Almanya’nın DAX-30 endeksinde yer alan en büyük 30 firmasından biri olmakla birlikte sektöründe de dünyanın en büyük iki firmasından biridir. Burada şirketin yeni pazarlara girmesi, birleşme ve satın almalarla büyümesine katkı vermiştir. Bu dönemde zaman zaman bazı tesislerin satılması veya ülkelerden çıkılması kapsamında tesislerin elden çıkarılması veya grubun global portföyünün iyileştirilmesi amacıyla tasarlanan anlaşmalara da sahada liderlik yapmıştır. Hüseyin’in aynı zamanda global deniz yoluyla çimento ve klinker ticareti konusunda da geniş birikimi vardır.

2019 yılı son çeyreğinden bu yana sanayi kuruluşlarına, KOBİ’lere ve/veya gelişmekte olan teknoloji şirketlerine yönelik danışmanlık hizmetleri veren inisiyatifin içinde yer almaktadır.

+ ÖZGEÇMİŞ

Işıl Dinçer

Dönüşüm Mimarı

Işıl Dinçer 1998 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi inşaat Fakültesi’nden mezun olmuş aynı fakültede yüksek lisansını yapmıştır. İş Hayatına Çağdaş ve Harkap’da mühendislik yaparak başlamış ardından TKSB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. de çalışmıştır. TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’de Yönetici, Genel müdür Yardımcısı, Genel Müdür pozisyonlarında yer almıştır. 2013’de Rönesans Gayrimenkul şirketinde Genel Müdür Yardımcısı görevine geçmiştir.

2015 yılında ID Consultancy Gayrimenkul Geliştirme ve Pazarlama şirketini kurmuştur ve halen yönetiminde yer almaktadır.

İ.T.O Gayrimenkul Hizmetleri Komite ve Meclis Üyeliği, Türkiye Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği Kurucu YK Üyeliği, LİDEBİR (Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği) Başkanlığı, GYODER, ULI, ÇEDBİK, PYD, GİSP, DUD üyelikleri gibi STK üyelikleri vardır.

Gayrimenkul alanında holding ve büyük şirketlerin portföy yönetimleri Hukuk, finansman ve diğer disiplinler ile ele alınan portföy optimizasyonu, inşaat şirketleri ve geliştirici firmalar ile konsept tasarımdan pazarlama ve satışı içeren 360 derece hizmet paketinin yönetimi, endüstriyel şirketlerin kanal dağıtım stratejileri ile iç içe geçen gayrimenkul süreçlerinin iyileştirilmesi , Kurumsal Yönetim ve Yatırım Danışmanlığı uzmanlık alanlarıdır.

Turkcell, Ziraat Bankası, Büyükşehir Belediyeleri, Kale Grubu ve değişik GYO larda gayrimenkul yapılandırma, portföy optimizasyonu ve proje geliştirme hizmetleri gerçekleştirmiştir.

İnşaat Şirketleri ve Gayrimenkul Geliştirici Şirketlerde Genel Yönetim Danışmanlığı, Gayrimenkul Portföyü kapsamında Halka Arz danışmanlığı, Şirket Satışı, SPV Kurulum ve dönüşüm süreç yönetimi konularında çalışmaları vardır. Gayrimenkul geliştirme, Değerleme, Hukuki mevzuat, Finans, Kişisel Gelişim ve Yöneticilik alanlarında birçok eğitim ve seminere katılımcı, moderatör, konuşmacı ve eğitimci olarak katılım sağlanmıştır. Gayrimenkul sektöründe düzenlenen yarışmalarda jüri üyelikleri bulunmaktadır Gayrimenkul alanında yayınlanmış birçok araştırma ve yazısı bulunmaktadır.

+ ÖZGEÇMİŞ

İbrahim Dölen

Dönüşüm Mimarı

İbrahim Dölen, 1967 İzmir doğumlu olup İzmir BAL’dan mezun olmasını müteakip 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği ve 1992 yılında İstanbul Üni. İşletme Fakültesi İşletme Master programlarını tamamlamıştır. 2014 yılında University of Pennsylvania The Wharton School İleri İşletme Programını bitirmiştir.

İş hayatının son 20 yılında Birim Başkanlığı ve Genel Müdür olarak strateji, yeniden yapılandırma, lojistik, liman ve tedarik zinciri yönetiminde lider pozisyonlarda görev almıştır. 2002 yılında girmiş olduğu Borusan Lojistik şirketinin sektöründe lider firması olmasına, yurtdışı şirketler ve yeni servisler hayata geçirmesine liderlik etmiştir. Borusan Lojistik 2009 yılında EFQM Türkiye Büyük Şirketler kategorisinde Türkiye Ödülünü ve dünya çapında strateji yönetimi konusunda vizyon açmış olan the Palladium Group’tan the Hall of Fame ödülünü alan ilk lojistik şirketi olmuştur. Borusan Lojistik Tedarik Zinciri ve Borusan Liman şirketlerinin genel müdürlüğünü aynı anda gerçekleştirmiştir.

2015-2018 yılları arasında TURKLİM – Türkiye Liman İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı ve UTİKAD – Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmetler Üreticileri Derneğinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. Bunlara ek olarak Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Fakültesinde “Strateji ve Liderlik”, “Girişimcilik” ve “Proje Yönetimi” konularında ders vermektedir.

+ ÖZGEÇMİŞ

İnan Şahin

Dönüşüm Mimarı

İnan Şahin, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde, işletme yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi, uygulamalı psikoloji yüksek lisansını Üsküdar Üniversitesinde tamamladı. Halen Bahçeşehir Üniversitesinde işletme mühendisliği alanında doktora eğitimine devam etmekte.

İş hayatına 2004 yılında denizcilik sektöründe başlayan İnan Şahin, çeşitli denizcilik şirketlerinde görev yaptı.

Şahin, 2006 yılında başladığı STFA ve Global Yatırım Holding Grup Şirketlerinden Enerya ’da satınalma biriminde görev yaptı.

2013 yılında satınalma ve satıştan sorumlu Direktör olarak ASB Gruba katılan Şahin, 2015 yılında Genel Müdür Yardımcılığına atandı. ASB Grup Şirketlerinden bazılarının yönetim kurulu üyesi olan Şahin, halen ASB Grup Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

+ ÖZGEÇMİŞ

Kadir Özgür Oğuz

Dönüşüm Mimarı

Kadir Özgür Oğuz, Marmara Üniversitesi Elektronik Bilimlerinden 2001’de mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi’nde İktisat Lisans ve Maltepe Üniveristesi’nde MBA programlarını tamamladı.

İş hayatına 2000 yılında Türk Hava Yolları A.O.’da Operasyon Koordinatörü olarak başladı. 5 yıllık operasyon deneyiminden sonra yine Türk Hava Yolları A.O. içerisinde yer operasyonu süreçlerinin verimlilik ve modernizasyon açısından dönüştürülmesi projesini yönetmek üzere 2005-2008 yıllarında süreç mühendisliği ve teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı 26 dönüşüm projesi hayata geçirdi.

2008-2012 yılları arasında THY Havacılık Akademisi’nde görev alarak kritik görevdeki havayolu çalışanların mesleki yeterliliklerinin belirlenmesi ve sürdürülebilirliği, teknoloji tabanlı eğitim yönetim modelli dönüşüm projelerinin mimarlığını ve proje yöneticiliğini üstlendi.

2012 yılında Eğitim Müdürlüğü görevindeyken Türk Havayolları’ndan ayrılarak Seven Gates Teknoloji şirketinin kurucu ortağı oldu.

2012’den bu yana teknoloji erişimi sınırlı olan KOBİ ölçeğindeki birçok şirkette yazılım teknolojilerinin kullanımı ile yeni süreç tasarımı ve iş modeli dizaynı konularında 60’ın üzerinde proje tamamladı.

2018 yılında İngiltere’de kurulan ve Havayollarının iş modellerinde pozitif yıkım gerçekleştirme imkanı sunan bir teknoloji start-up’ı olan Further Corporation’ın kurucu ortağı ve CEO’su olarak görev yapmaktadır.

Yeni iş modelleri, yıkıcı teknolojiler, problem çözme, ürün geliştirme ve uluslararası iş geliştirme uzmanlık alanlarıdır.

+ ÖZGEÇMİŞ

Kemal Ok

Dönüşüm Mimarı

Deniz Harp Okulunda Makine Mühendisliği bölümünden 1985 yılında mezun olan Kemal Ok 2000 yılında K.Ü “İşletme Yönetimi ve Organizasyon” dalında Yüksek Lisans, 2003 yılında Deniz Harp Akademisinde “Komutanlık ve Karargah Subaylığı” 2016 yılında Sabancı Üniversitesi “Liderlik (EDU)” programlarını tamamlamıştır.

Askeri eğitimlerinin yanında Değişim Yönetimi, Stratejik Planlama, Süreç Yönetimi, Yalın yönetim teknikleri EFQM gibi konularda KalDer, TÜSSİDE ve Yalın Enstitüden eğitimler almıştır.

1985 yılında Donanma gemilerinde başlayan askeri kariyeri 1995 yılına kadar Başçarkçılık/II Çarkçılık, 1995-99 Yıldızlar Su Üstü Eğitim Merkezi Komutanlığında Tim Eğitim Subaylığı, 1999-05 Donanma Komutanlığında Personel Şube Müdürlüğü ve 2005-06 Gölcük Tersane Komutanlığında İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevleri ile tamamlanmıştır. Bu dönemde Donanma Değişim Projesinin proje liderliğini yapmıştır. 2006 yılında Albay rütbesinde kendi isteği ile emekli olup, 2018 yılına kadar İskenderun Demir Çelik A.Ş.’ de Eğitim ve Yönetim Sistemleri Müdürü olarak çalışmıştır. Bu dönemde Yalın Dönüşüm, ISO 50001 Enerji Yönetimi, ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetimi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemleri ile Bilgi Birikimi, Acil Durum Yönetimi, Kalite Doküman Yönetim Sistemi entegrasyonu, İçerik Yönetim Sistemi gibi pek çok projenin liderliğini yapmıştır.

Kemal OK 2000 yılından beri KalDer Ulusal Kalite Ödül süreçlerinde Değerlendiricilik/ Baş değerlendircilik yapmaktadır. 2012-18 Ulusal Kalite Ödül Yürütme Kurulu, 2018 KalDer Genel Sekreterliği görevlerinde bulunmuştur. Pek çok Kalite Yönetim Sisteminin Denetçi ve Baş denetçisi, RİSK YÖNETİMİ Derneği kurucu Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Sekreteri’dir.

+ ÖZGEÇMİŞ

Levent Alatlı

Danışma Kurulu Üyesi / Dönüşüm Mimarı

Levent Alatlı was born in 1959 in Bandirma, Turkey. He graduated from Haydarpasa Boys High School in 1976, Bogazici University Mechanical Engineering in 1982 and Marmara University Business Management in 1989.

From 1983 to 1998, he worked as Project Engineer, Chief of Process Engineering, Investment Engineering Manager, Production Engineering Manager and Air Conditioning Plant Manager at Arcelik A.S.

From 1998 to 2001, Levent served as the General Manager at HSK HVAC company. He founded Elco Klima Ltd with 100% foreign capital and served as the General Manager during 2001-2007.

From 2007 to 2019, he worked as the General Manager at Koza Yonetim ve Servis A.S., which is facility management company of Garanti Koza construction group. In 2014, he won the European Commission's International Innovation Award. 2011-2014, he taught Building and Site Management as visiting lecturer at Kadir Has University.

Levent is the President of TRFMA, the Turkish Facility Management Association. He is also EuroFM's (European Facility Management Network) Ambassador to Turkey. He provides management, supervision and consultancy services in Building and Facility Management.

+ ÖZGEÇMİŞ

Levent Sarıgözoğlu

Danışma Kurulu Üyesi / Dönüşüm Mimarı

1957 İzmir doğumlu Levent Sarıgözoğlu, ilgi alanı ve aile işi doğrultusunda teknik anlamda öğrenim almak adına Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi'ni bitirmiş, ardından Ankara'da Makine Mühendisliği eğitimi almıştır.

Analitik düşünce yapısını yeteneği ile birleştiren Levent Sarıgözoğlu, babası İsmail Sarıgözoğlu tarafından kurulmuş olan Sarıgözoğlu A.Ş.'nde, ağabeyi Mustafa Sarıgözoğlu ile birlikte 2. nesil yönetici olarak görev yapmaktadır.

Levent Sarıgözoğlu, eğitim-sanayi işbirliğine verdiği önem sebebi ile TEV(Türk Eğitim Vakfı)’nın Yönetim Kurulu Üyeliği’nin yanı sıra vakfın İsmail Sarıgözoğlu Kalıpçılık Burs Fonu ile eğitime büyük katkı sağlamaktadır. Ayrıca şirket bünyesinde Sarıgözoğlu Mesleki Eğitim Merkezi adı altında okul açmış, 1 gün teorik 4 gün pratik eğitim verdiği öğrencileri de yine şirket bünyesinde istihdam ederek iş garantisi sağlamaktadır.

+ ÖZGEÇMİŞ

Mehmet Ali Neyzi

Danışma Kurulu Üyesi / Dönüşüm Mimarı

Mehmet Ali Neyzi iş hayatına 1980 yılında Koç Holding Planlama’da başladı, 1983-1998 yılları arasında Arçelik’te çalıstı. 1990 yılında Satınalma, 1994 yılında Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 1998’de Ram, 2002’de Tanı ve 2004’de Aygaz Genel Müdürlüğüne atandı.

2008’de Zorlu Enerji Başkan Yardımcısı oldu. Daha sonra rüzgar enerjisinde dünya lideri Vestas’ın Ortadoğu Başkanlığını üstlendi. 2011-2015 arasında STFA’da CEO olarak çalıştı. 2015’de akademik kariyere geçmeye karar verdi ve Beyrut Amerikan Üniversitesinde (AUB) Osmanlı tarihi konusunda doktora programına başladı.

Princeton Üniversitesinden Elektrik Mühendisi diploması olan Neyzi, 1997 yılında Harvard’da pazarlama eğitimi aldı.

+ ÖZGEÇMİŞ

Mehmet Bilginsoy

Dönüşüm Mimarı

Mehmet Bilginsoy, 30 yıllık çok kapsamlı yönetim deneyimi ile çokuluslu Bilgi Teknolojileri şirketlerinde Türkiye ve Ortadoğuda farklı liderlik rolleri alarak çalışmıştır. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünden 1988 de mezun olmuştur.

1990 yılında IBM’de Kamu Sektörü ve Üniversiteler’e yönelik projelerde çalışarak başlamış, Kıdemli Bilgi Teknolojileri Mimarlığı ve devamında farklı Satış yöneticiliği rollerini almıştır. Dünyada Internet girişimlerinin başlaması ile birlikte, e-Business/internet Sistem Entegrasyon Yöneticiliği ile 11 Eylül 2001 olayları ile Felaket Yönetimi Çözümlerinin satış ve yönetimini gerçekleştirmiştir.

2002 yılında Avusturya merkezli Sistem Entegratör S&T’nin Türkiyedeki satınalması ile Genel Müdür olarak işe başlamış, organizasyonunun kurumsallaştırılması için deneyimlerini aktararak yeniden yapılanmayı sağlamıştır. Takiben yeni şirket satınalması ile birleşmesi ve büyümeyi sağlamış böylece uluslarası çözüm ve uygulamaları ile hem altyapı hem de ERP alanında daha geniş bir biçimde Türkiye pazarında yer almıştır.

2009 yılında Alman CompuGroup Medical’in Türkiye ve Suudi Arabistandaki sağlık alanında yaptığı satınalmalar sonrasında CEO olarak göreve başlamıştır. Şirket birleşmesini sağlayıp, Türkiye, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinde, Hastane, Doktor, Klinik alanlarında gerekli bilgi teknolojileri ürün,yazılım ve hizmetleri ile projelerin yönetimi, Türkiyedeki Ar-Ge merkezlerinde yazılımların dünya standartlarına göre üretimlerinin gerçekleştirilip bölgedeki hastanelere proje kapsamında uyarlamalarının sağlamıştır.

2018 yılında Kamu Özel Ortaklığı (PPP) çerçevesinde yürütülen Avrupanın en büyük hastanesi olacak Etlik Şehir Hastanesinin Genel Müdürlüğüne gelmiş, Hastanenin işletme ve bakımının kurulmasına yönelik çalışmalarını gerçekleştirmiştir.

Profesyonel hayatında, Yönetim, Kurumsal Organizasyon, Şirket Satınalma ve Birleştirme, Satış, Pazarlama, İş Geliştirme yetenekleri ile Sistem Entegrasyonu, Kamu, e-Sağlık, Hastane Bilgi Yönetim sistemleri, Satış Otomasyonu gibi alanlarda farklı sektörlere başarılı şekilde çözüm sağlamış ve yönetmiştir.

+ ÖZGEÇMİŞ

Mehmet Hepkorucu

Dönüşüm Mimarı

1965, İzmir doğumludur. 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliğini bölüm birincisi olarak,1991 yılında da Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans eğitimini bölüm birincisi olarak tamamlamıştır. Mezun olduğu aynı yıl, Türkiye’nin ilk “İstatistik Paket Programını” yazmış ve uluslararası kongrede sunmuştur. 22 Yıl Koç Holding’e bağlı Trakmak -Türk Traktör şirketlerinde SAP, Bilgi teknolojileri ve Bilgi Güvenliği alanlarında çalışmış, IT sistemlerini yönetmiş, Türkiye’nin ilk 27001 belgesini alan sanayi firmasının IT Müdürlüğünü yapmıştır. Aynı zamanda, firmanın “Bilgi Güvenliği” çalışmalarında etkin rol almıştır.

Daha sonra İnci Holding ailesine IT Müdürü olarak katılmış ve 2009-2019 yılları arasında İnci Holding – Inci Akü – İnci Lojistik ve bağlı diğer şirketlerin IT yöneticiliğinden sorumlu olarak çalışmıştır.

2020 Yılından itibaren kurucu ortak olarak Bilgi Güvenliği, KVKK, Belgelendirme, Denetleme konularında çalışan Das-Smart Teknoloji A.Ş. firmasında çalışmaktadır. Aynı zamanda IRCA Bilgi güvenliği Baş Denetçisidir.

30 yılı aşan iş hayatı süresince, üretimden, satın almaya, satıştan, Ar-ge ’ye birçok alanda IT ve dijital projeler gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda, Cevdet İnci Eğitim Vakfı gönüllü eğitmenidir, okullar başta olmak üzere birçok farklı yerde bilgi güvenliği eğitimleri vermekte, bilgi güvenliği konusunda farkındalık oluşturmaya çalışmaktadır.

Ekonomi Üniversitesine Bilgi Teknolojileri alanında ders vermektedir.

Bunların yanı sıra, Taider Aile Şirketleri Kuzey Yıldızı değerlendiricisidir.

Kitaplara aşırı düşkün olmakla birlikte, makale de yazmakta, bilgi birikimlerini ise, Y kuşağı temsilcilerine koçluk ve mentorluk yaparak aktarmaktadır.

+ ÖZGEÇMİŞ

Meral İnci Zaim

Dönüşüm Mimarı

Meral İnci Zaim Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü bitirdikten sonra, kişisel liderlik, zaman yönetimi, maliyet muhasebesi, yönetim bilgi sistemleri ve ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) sistemleri alanlarında birçok proje yürüttü.

Meral İnci Zaim 1979’da iş hayatına grup şirketlerinden Jantaş A.Ş.’de başladı. Grup şirketlerinde çeşitli yönetim kademelerinde görev aldı. 1982 yılında İnci Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Zaim, 37 yıl bu görevi sürdürmüştür. Zaim, 2010-2013 yılları arasında İnci Holding A.Ş. Başkanlığı, 2003–2005 yılları arasında İnci Ailesi Konsey ve Meclis Başkanlığı yapmıştır. 2012-2013 yıllarında da TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

Meral İnci Zaim, Zaim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İnci Holding A.Ş Aday Belirleme Ödüllendirme Komitesi Başkanı, Cevdet İnci Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Türkiye Vodafone Vakfı Danışma Kurulu Üyesidir. Aile Şirketlerinde yönetim ve kurumsallaşma konusunda danışmanlık vermektedir.

İngilizce ve Portekizce bilen Meral İnci Zaim, Mustafa Zaim ile evli ve bir kızı vardır.

+ ÖZGEÇMİŞ

Mete Karaer

Dönüşüm Mimarı

1959 yılında Ankara’da doğdu. İstanbul Kadıköy Anadolu (Maarif Koleji) Lisesi’nden, 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. 1978 yılında bir süre Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünde misafir öğrenci oldu.

Bir müddet kendi işini yaptıktan sonra 1982’de T. İş Bankası Ankara Genel Müdürlük İktisadi Araştırmalar Müdürlüğüne Uzman Yardımcısı olarak girdi. 1983 yılında uzman oldu. Değişik konularda Ekonomik araştırmaların yanı sıra banka tarafından yayınlanan ‘Turizm ve Kalkınma’ adında bir çalışması var.

1984 yılında yine İş Bankası’na ait Mepa Merkezi Pazarlama A.Ş‘ye geçti ve Orta Doğu /Balkan Ülkelerinden sorumlu Dış Ticaret Koordinatörü oldu.

1987 Yılında Koç Holding’e ait Ram Dış Ticaret A.Ş ’ye Uluslararası Satış Koordinatörü olarak katıldı. 2 yıl Orta Doğu ve Irak bölgeleri ,1989 yılında ise SSCB (BDT) bölgelerinde görev yaptı. 1993 -2003 yılları arasında Koç Grubu’nun; Ram Dış Ticaret A.Ş. Moskova Ofisi (Rusya), Ramtorg Ltd. Şirketi ve Arçelik Rusya operasyonlarında Yönetici ve Üst Düzey Yönetici olarak çalıştı.

2003 Yılında Istanbul’a dönerek önce Arçelik Orta Doğu / Afrika Bölgeleri (MEA) Satış Yöneticisi daha sonra 2008 yılında Uzak Doğu/Güney Amerika Satış Yöneticisi olarak görev yaptı. Bu bölgelerde Arçelik’e ait tüm markaların (Beko, Grundig, Blomberg) Dayanıklı Tüketim ürünlerinin Satış, Pazarlama ve lojistiğinin yanı sıra Avustralya, ASEAN Bölgesi ve Hindistan ülke giriş stratejileri ve yerel şirket kurulumu projelerinin liderliğini üstlendi.

2012 yılında ülke stratejisini yeniden oluşturmak için Ukrayna Ülke Yöneticiliği’ne atandı ve aynı zamanda Beko Ukraine LLC Şirketi’nin Genel Müdürü oldu. 2016 yılı sonuna kadar bu görevi yürüten Karaer 2016-2018 yılları arası Ukrayna’da çeşitli Türk şirketlerine danışmanlık ve temsilcilik yaptı. 2018 yılında, 2014 yılından beri Yönetim Kurulu Üyesi olduğu TUSIB’e (Türkiye Ukrayna Sanayici ve İş Adamları Birliği) Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi ve 2019 yılı mayıs ayına kadar bu görevi yürüttü.

İhracat geliştirme, ülke giriş stratejileri, satış ve pazarlama konularında serbest Yönetim Danışmanlığı yapıyor. İngilizce ve Rusça biliyor.

+ ÖZGEÇMİŞ

Murad Ardaç

Dönüşüm Mimarı

Almanya Aachen Teknik Üniversitesi’nde Elektronik Yüksek Mühendisliği derecesinden sonra Makine Mühendisliği Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmış ve 1988’de otomatik kontrol konusunda doktorasını tamamlamıştır. Akabinde Türkiye’ye dönerek Koç Topluluğu’nun çeşitli şirketlerinde 30 yılı aşkın süre farklı sorumluluklar üstlenmiştir. Beko Elektronik’te Ar-Ge çalışmalarından sonra Koç Bilgi Grubu’nda telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri konularına yoğunlaşmış, 2006’dan itibaren Koç Holding’te uzun vadeli stratejiler ile birleşme ve satınalmalar (M&A) konularında çalışmıştır.

2016 yılında Koç Dijital Dönüşüm Programı’nın oluşturulmasında yer almış ve tüm Koç Topluluğu şirketlerinde eşzamanlı başlatılan dönüşüm programının liderliğini üstlenmiştir. Ayrıca KoçSistem, Koçnet, Bilkom ve Ultra TV gibi teknoloji şirketleri ile girişim şirketi Inventram’da Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almıştır. 2019’da Koç Holding’ten emekli olup, Koç Topluluğu ve diğer şirketlerin dijital dönüşüm, inovasyon ve girişimcilik çalışmalarına danışman olarak destek vermeyi sürdürmektedir.

Koç Üniversitesi Executive MBA bölümünü de tamamlayan Dr. Ardaç, Boğaziçi Üniversitesi’nde bilgisayar, otomatik kontrol ve yönetim dersleri vermiştir ve halen üniversitenin Endüstri 4.0 Danışma Kurulu’nda yer almaktadır. Ayrıca çeşitli üniversiteler, STK’lar ve şirketlerde ders ve seminerler vermekte, dijital dönüşüm alanında farkındalık, yetkinlik ve uygulamaların artırılması konusuna yoğunlaşmaktadır.

+ ÖZGEÇMİŞ

Murat Özemre

Dönüşüm Mimarı

Murat Özemre 1996 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliğinden mezun oldu.

İş hayatına ROKETSAN A.Ş. Mühendislik Geliştirme bölümünde başladı. Roketsan’da çeşitli Milli projelerde ve NATO projelerinde yer aldı. 1997 yılında, Amerikan Kara Kuvvetleri Balistik Araştırma Merkezinde Roketsan adına yazılım geliştirici olarak görev aldı. 2000 yılında eşzamanlı olarak ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Yüksek Lisans ve ODTÜ İşletme bölümü Executive MBA programlarını tamamladı. Ardından, Savunma Teknolojileri Mühendislik A.Ş‘de Komuta Kontrol projelerinden sorumlu Proje Yöneticisi olarak çalıştı.

2005 yılında Arkas Holding’e bağlı Bimar A.Ş’ de Yazılım Geliştirme Müdürü olarak göreve başladı. Bimar’ da Konteyner Taşımacılığı, Lojistik, Depo ve Terminal hizmetleri alanlarında pek çok Süreç, Teknoloji ve Organizasyonel Dönüşüm yazılımı projesine liderlik etti. Yönettiği ve sorumlu olduğu sistem çözümleri Türkiye ile beraber Arkas Holding’in Akdeniz ve Karadeniz’de faaliyet gösterdiği 16 ayrı ülkede de kullanılmaktadır.

2019 yılında “Büyük Veri Analitiği ile Stratejik Pazar Analizi” konulu çalışmasıyla Doktora derecesini aldı. Halen, BİMAR A.Ş.’de Yazılım Geliştirmeden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Dijital Dönüşüm, Büyük Veri Analitiği, Teknoloji Yönetimi, AR-GE, Çevik Dönüşüm ve Kültür, yazılım geliştirmede yeni yaklaşımlar, çalıştığı ana alanlarıdır.

+ ÖZGEÇMİŞ

Mustafa Doğrusoy

Danışma Kurulu Üyesi / Dönüşüm Mimarı

Yönetim, Strateji ve Yatırım Danışmanı olarak; Kurumsal Yönetim, Kurumsal Risk Yönetimi, Kurumsal Finansman, Aile Şirketlerine Kurumsallaşma, Aile Anayasası hazırlama ve uygulama süreçlerinde ve Borsa şirketlerine Sermaye Piyasası Mevzuatları konularında destek vermektedir.

Kurumsal finansman ve danışmanlık hizmeti olarak; yurt dışı piyasalar vasıtasıyla şirketlerin finans kaynakları bulmalarının sağlanması, yurt dışı kaynaklardan sektörel bazda proje finansmanı, ortak bulunması, şirket değerlemeleri, şirket birleşme, devir ve satın almalarının gerçekleştirilmesi gibi hizmetler vermektedir.

2015-2019 yıllarında Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Üniversitelerde yüksek lisans ve doktora bölümlerinde misafir öğretim üyesi olarak Kurumsal Yönetim, Kurumsallaşma, Risk Yönetim, Yönetim Kurullarının oluşumları, yapıları ve etkin çalıştırılması, Şirket stratejik yapılandırmaları konularında eğitim vermektedir. Üniversite danışma kurullarında yer almaktadır. Uzun yıllardan bu yana Türkiye’nin saygın kuruluşlarından bazılarında İcra Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almış olup, halen birçok şirkette Yönetim Kurulu üyeliği, Danışma Kurulu üyeliği ve Yönetim Kurullarına danışmanlık yapmaktadır.

Borsa şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 2014 yılından bu yana Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve 2012-2018 yıllarında Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye olarak görev aldığı şirketler arasındadır.

+ ÖZGEÇMİŞ

Necip Özçer

Danışma Kurulu Üyesi / Dönüşüm Mimarı

Gıda endüstrisinde iş yaşamına başlamış, Sabancı Holding Otomotiv- Lastik grubu Şirketlerinde, TÜBİTAK-TÜSSİDE’de çalışmış, Stratejik yönetim, kültür, İK yönetimi, üretim, Arge, süreç yönetimi, norm kadro oluşturma, performans yönetimi, proje yönetimi, strateji belgesi oluşturma alanlarda Proje Yürütücülüğü, yöneticiliği yapmıştır.

Çeşitli konularda seminerler ve konferanslar vermiş, değişik fikir ve strateji üretme, bilgi paylaşım toplantılarında moderatörlük, konuşmacılık yapmıştır.

“Gestalt Coaching” Programını tamamlamış, Türkiye Ulusal İnovasyon Girişimi platformunda yer almıştır. Blanchard’ın “Çok Boyutlu Liderlik” alanında kurumsal sertifikalı eğitmenidir. “Küresel Yaklaşımlar” ve “Yönetimde Yaratıcılık ve Yenilikçilik” isimli iki kitabı olup, “Öğrenen Organizasyonlar” kitabının ortak yazarıdır. Çevre, Kalite Yönetim Sistemleri, Mükemmellik modeli, ISO İnovasyon Ödülü değerlendiriciliği yapmış, Kalder’de YK üyeliği görevinde bulunmuştur.

Halen LC Waikiki Mağazacılık A.Ş de üst düzey yöneticilik yapmakta, Kasım 2011’den itibaren YK Üyeliği görevini de yürütmektedir.

ODTÜ Kimya Mühendisliği mezunu olup, İşletme Yüksek Lisansını ardından Sosyal / Kültürel Antropoloji alanında doktora programını tamamlamıştır.

+ ÖZGEÇMİŞ

Ömer Akif Yenigün

Proje Rehberi / İçerik Oluşturma Koordinatörü

1972 doğumlu olan Ömer Akif Yenigün, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu ve Marmara Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri alanında yüksek lisans yaptı.

Yenigün, 23 yıllık mesleki deneyime sahiptir (11 yıl Arçelik, 5 yıl Koç Zer, 5 yıl İlbak Holding, 8 ay Kalder, 2 yıl kendi danışmanlık şirketi Onomy)

Yenigün, Kalite Güvence Mühendisi, 6 Sigma Lideri, Satınalma Müdürü, Stratejik Planlama Direktörü, Satınalma Direktörü, Yönetim Sistemleri ve ERP Direktörü pozisyonlarında bulundu.

Yenigün, kurumsal gelişim ve dönüşüm program yönetimi, stratejik planlama, ERP dönüşüm proje yönetimi; 6 sigma yayılım (kara kuşak), performans, süreç iyileştirme, hedef yayılım, bilgi ve proje yönetimi, stratejik satın alma ve tedarik yönetimi, maliyet analizi ve maliyet iyileştirme alanlarında ileri seviye yetkinliklere sahiptir.

Yenigün halen CCA İcra Kurulu üyesidir.

+ ÖZGEÇMİŞ

Özgür Bekiroğlu

Dönüşüm Mimarı

ODTÜ'den Makina Mühendisliği ve Makina Yük. Müh. derecelerini, Ankara Üniversitesinden Mühendisler için İşletme Yönetimi Eğitimi Programı derecelerini aldı.

26 senelik meslek yolculuğunun ilk 7 senesi tasarım, kalite güvence, kalite kontrol, iş geliştirme, ve planlama yaparak ve bu süreçleri yöneterek geçti. 2000 senesinden itibaren uluslararası iş geliştirme, ihracat, satış, kanal yönetimi, ürün yönetimleri, satış sonrası hizmetler, kalite güvence sistemleri ve pazarlama süreçlerinin kimi zaman paydaşı kimi zaman yöneticisi olarak Eczacıbaşı Artema, ECA Valfsel, Kale Grubu ve Metair/ Mutlu Akü şirketlerinde yer aldı. Start-up lar yaptı, sistem ve ekipler kurdu, yurtdışında şirketler kurdu ve yönetti. Süreç iyileştirmeleri, Turquality ve EFQM yolculuklarında yer aldı. Genel Müdür Yardımcısı, Direktör, İcra Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Danışmanı olarak katkı sundu.

Yapı Malzemeleri, Otomotiv, Havacılık ve Mühendislik Hizmetleri sektörlerinde profesyonel birikime sahiptir.

+ ÖZGEÇMİŞ

Özlem Helvacı

Dönüşüm Mimarı

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. 1993 yılında başladığı iş hayatı boyunca finans, sağlık, teknoloji ve STK sektörlerinde satış, stratejik iletişim, stratejik pazarlama, marka yönetimi, kurumsal yönetim ve iş geliştirme alanlarında aldığı görev ve yöneticilik pozisyonları ile içinde bulunduğu yapılara büyük değer kattı. Türkiye’nin en köklü sivil toplum örgütü olan PERYÖN’de 13 yıl boyunca yürüttüğü Genel Sekreterlik görevi sırasında, insan kaynakları sektöründe bilgi derinliğinin artırılması, mesleki gelişimin sağlanması ve kamu yararına politikaların oluşturulmasına yönelik projeler ve yasa koyucu ile çalışmalar yaparak organizasyonel gelişim alanlarında da uzmanlaştı.

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yasal düzenlemeler, uygulamadaki ihtiyaçlar, iş dünyasının beklentilerine dair aktif projeler yürüttü. PERYÖN Akademi’nin, dünyanın en köklü yetkilendirme kuruluşu PEARSON tarafından akredite edilmesini sağladı. PERYÖN Genel Sekreterlik görevi süresince; bir Avrupa, bir dünya ve 13 Türkiye kongresi gerçekleştirdi. 2011 yılında kongreye Avrupa Kongre’si kimliği kazandırdı, 2016 yılında Dünya İnsan Yönetimi Kongresi’nin Türkiye’de düzenlenmesine ve 42 ülkenin iletişiminin yapılmasına liderlik etti. Fikrini ortaya koyduğu ve modellendirip hayata geçirilmesini sağladığı "PERYÖN İnsana Değer Ödülleri’nin 12. yılında Büyük Ödül kategorisinin, hali hazırda 32 ülkeyi temsil eden çatı derneği EAPM -Avrupa İnsan Yönetimi Derneği tarafından tanınması için lobicilik faaliyetleri yaptı ve aktif rol üstlendi. Ödül böylece EAPM’nin desteklediği ilk ve tek ödül oldu.

Profesyonel yöneticilik hayatındaki son kurum olan PERYÖN’ün daha profesyonel bir yapıya kavuşturulması, yenilikçi metot ve yaklaşımların hayata geçirilmesi adına bir dizi çalışmalar yaptı. Kurumsal hafıza oluşturulmasından, profesyonel muhasebe sistemine, IT sisteminin kurulmasından, arşivleme sistemine, şubeler dahil idari ve yasal süreçlerin oluşturulmasından genel kurul süreçlerine kadar pek çok alanda faaliyet yürüttü. Ayrıca pazarlama dilini ve pazarlama dokümanlarını oluşturdu, bütçe sistemine geçmesini ve kurumsal bir yapıya dönüşmesini sağladı. Devlet, özel sektör, STK temelli kurumsallaşma, stratejik iletişim, kamu kurumları ilişkileri ve yönetimi konusunda 25 yılı aşkın tecrübesi ile hali hazırda; bağımsız yönetim kurulu üyeliği, kurumsal yönetim, stratejik pazarlama, işveren markası – iç iletişim, marka yönetimi, organizasyonel gelişim, insan kaynakları, kamu kurumları iletişimi ve içerik yönetimi konusunda danışmanlık yapmaktadır.

+ ÖZGEÇMİŞ

Sait Demirbağ

Dönüşüm Mimarı

1958 yılında İstanbul'da doğdu.1977'de Saint-Joseph Fransız Erkek Lisesi, 1983’te Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında profesyonel turist rehberliği yaptı ve sonrasında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü gece bölümünü bitirdi.

1987'de ortağı ile Perşembe Pazarında, Dinamik Makina Ltd. Şti'ni kurdu. Bu şirketi devrettikten sonra, 1991'de 3M'de Endüstriyel Ürünler bölümünde, Satış ve Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı.

2000 senesinde Coats Türkiye'nin Endüstriyel İplik ve Fermuar bölümlerinin Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevini üstlendi. 2009 senesinde, aynı firmada Opti Fermuar Genel Müdürü oldu. 2014 senesinde Coats Plc Ltd tarafından Çin Opti Fermuar operasyonunun başına getirildi. 2017 senesinde emekli oldu.

2010 yılında, Anadolu Üniversitesi AÖF'de Tarım bölümünden mezun oldu. Halen organik meyvecilik ve led ışıkla bitki büyütme konularında çalışmalar yapmaktadır.

+ ÖZGEÇMİŞ

Sait Tosyalı

Dönüşüm Mimarı

Tarsus Amerikan Kolej'inde başlamış olduğu lise eğitimini, Columbia High School, Teksas’ta tamamladı. Yüksek öğrenimini BÜ Endüstri Mühendisliği (Lisans) ve İşletme (Yüksek Lisans) bölümlerinde yaptı. Koç Topluluğu Tüketim Grubunun özelleştirme, büyüme ve şirket satın alma projelerinin fizibilite, ihale ve yönetim süreçlerinde görev aldı. Topluluğun Ambalaj, Enerji ve İnşaat Grubu şirketlerinde genel müdürlük yaptı; 2007-2016 yıllarında Alman Linde Gaz A.Ş’nin Türkiye, Kazakistan ve Ürdün operasyonlarını yönetti. Linde Gaz A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Azası olarak görev yaptı;farklı kültürlerde, çok uluslu ve sınır ötesi şirketlerin birleşme ve yönetimlerinde sorumluluk aldı. Eylül 2017 itibariyle Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) Genel Müdürlük görevini üstlendi. Tat Konservecilik ve Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.

+ ÖZGEÇMİŞ

Selçuk Karaata

Dönüşüm Mimarı

Makina mühendisliği lisans eğitimin ardından işletme, finans, inovasyon yönetimi alanlarında lisans-üstü çalışmalar yapmıştır. 1991 yılından bu yana kurumsal sistem içinde görev yapmaktadır. Bu dönemin 15 yılı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. bünyesinde kurumsal bankacılık ekibinde rol almak, genel sekreter yardımcılığı ve genel sekreterliğin eşleniği olan CEO Ofisi yöneticiliği yapmakla geçmiştir. Aynı zamanda bankanın eğitim kadrosu içinde bulunmuştur. Bankadaki 15 yılı takip eden dönemde Sabancı Üniversitesi’ne katılmıştır. Üniversite bünyesinde inovasyon yönetimi alanında eğitmenlik yapmıştır. Rekabet Forumu adlı düşünce kuruluşu bünyesinde özel sektör için rekabet gücü, inovasyon ve nanoteknoloji gibi öncü kavramlar hakkında raporlar hazırlamış ve uzun soluklu projeler içinde görev üstlenmiştir. Rekabet Forumu, Dünya Ekonomik Forumu’nun Türkiye’deki liason ofisidir. Raporlar TÜSİAD gibi ulusal STK’ların yanında AB’nin ve Birleşmiş Milletler’in ilgili birimleri tarafından yayımlanmıştır. Ayrıca Sabancı Üniversitesi tarafından koordine edilen Ulusal İnovasyon Girişimi’nin ve Ulusal Nanoteknoloji Girişimi’nin koordinasyonundan sorumlu olmuştur.

2013 yılından bu yana Yaşar Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Üniversitede Ar-Ge merkezini ve teknoloji transfer ofisini kurmuş, kuluçka merkezini inşa etmiştir. Mevcut görevi stratejik planlama koordinatörlüğüdür. Bu süreçte TÜSİAD İnovasyon Çalışma Grubu ve Dijital Dönüşüm Çalışma Gruplarında görev üstlenmiştir. TÜSİAD tarafından yürütülen SD2 projesinde hakemlik yapmaktadır. EGİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Çalışma Grubu başkanlığını üstlenmeye devam etmektedir. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Sabancı Üniversitesi tarafından koordine edilen İNOSUİT-Özel Sektör İnovasyon Mentorluk projesinde 4 yıla yakın bir süredir mentorluk yapmaktadır. Türkiye’nin ilk 500’ü arasına giren firmalarla da çalışmaktadır.

Uzmanlık alanları inovasyon yönetimi, yeni eğilimleri izleyen uzgörü (foresight) çalışmaları ve dijitalleşme olarak özetlenebilir. Ayrıca Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı – UNDP ve Avrupa Birliği uzman havuzu içindedir. Karaata, bilginin kurumlar için değere dönüşme sürecinde katalizör görevi üstlenerek kurumların geleceğini inşa etme süreçlerinde ekip ruhuyla hizmet eder.

+ ÖZGEÇMİŞ

Selim Ergün

Dönüşüm Mimarı

Selim Ergün, Kadıköy Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi’nden Makina Mühendisliği Lisans ve A.B.D. Ohio eyaletinde Toledo Üniversitesi’nden Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans dereceleri aldı.

Unilever Türkiye’de başladığı kariyeri, daha sonra JohnsonDiversey ve GoodYear’ın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesi icra kurullarında devam etti. 16 sene bu çok uluslu şirketlerin gelişmekte olan pazarlarında büyüme ve gelişmiş pazarlarında yeniden yapılanma odaklı, uçtan uca tedarik zincirlerini kurdu, geliştirdi ve dönüştürdü. Bir dönem ortaklarıyla kendi işini yaptı. 8 sene Kale Grubu’nun çeşitli şirketlerinin icra ve yönetim kurullarında görev aldı ve bu dönemde operasyonlardan genel yönetime geçiş yaptı.

Profesyonel birikimi Gıda, Kimya, Otomotiv, Yapı Ürünleri, Madencilik, Lojistik, Savunma ve Havacılık sektörlerini kapsıyor.

+ ÖZGEÇMİŞ

Sertaç Ersayın

Danışma Kurulu Üyesi / Dönüşüm Mimarı

Sertaç Ersayın iş hayatına 1989 yılında Koç Grubu şirketlerinden Demirdöküm’de başladı. 1989-2000 yılları arasında, Yapı Ürünleri Grubu bünyesinde Demirdöküm’de Mühendislik, Teknoloji Geliştirme ve kurucusu olduğu Endüstriyel Tasarım bölümlerinde, yönetici olarak çalıştı. 2000 yılı sonrası itibari ile de faaliyetleri Dayanıklı Tüketim Ürünleri Grubuna dahil olarak Arçelik, Aygaz, Beko, Altus, DD ve diğer uluslar arası grup markaları için ürün tasarlamak ve geliştirmek üzere Tasarım Direktörü olarak çalıştı. Uzakdoğu Direktörlüğü görevini ise 2005 yılında üstlenirken, Güney Çin ve HK’daki üretim ve pazarlama şirketlerinin yönetim sorumluluğunu aldı. 2011 yılı itibariyle de Kale Yapı Grubu’nda Tasarım ve İnovasyon Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı.

ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü mezunu olan Ersayın, Koç Üniversitesi, Stratejik Pazarlama, Koçluk, Liderlik programları ile MBA programını tamamlamıştır.

Halen kurucusu olduğu re/form/ist Stratejik Tasarım ve Tasarım Hizmetleri ile Yönetim Danışmanlığı hizmetleri vermektedir. Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu ve Yaratıcı Endüstriler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de üstlenmektedir. Design Turkey İcra Kurulu üyesi ve TOBB Kreatif Endüstriler Sektör Meclisi üyesidir.

+ ÖZGEÇMİŞ

Tamer Soyupak

Dönüşüm Mimarı

Tamer Soyupak, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ardından 1995 yılında Koç Üniversitesi’nde tamamladığı yüksek lisans (MBA) programıyla sürdürmüştür. İş hayatına 1988 yılında T. Emlak Bankası’nda Kredi Uzmanı olarak başlamış, 1990 yılında Arçelik A.Ş.’de Finansman Şefi, 1995 yılında aynı şirkette Finansman Müdürü, 1999 ile 2005 yılları arasında Finansman Direktörü olarak görev yapmıştır. 2005 yılında Beko Elektronik A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır. 2007 yılı başında Koç Grubu şirketlerinden Tat Gıda A.Ş’de CFO görevine getirilen Soyupak 2014 yılı haziran ayına kadar, Harranova A.Ş. ve Düzey Pazarlama şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmuştur.

2014 yılı temmuz ayından bu yana kendisinin de Kurucu Yöneticisi olduğu TaN Yönetim Danışmanlığı bünyesinde Kurumsallaşma yolculuğuna çıkan Şirketlerde danışmanlık hizmeti vermektedir.

+ ÖZGEÇMİŞ

Tarık Sarıoğlu

Danışma Kurulu Üyesi / Dönüşüm Mimarı

Tarık Sarıoğlu, Saint-Joseph Fransız Erkek Lisesini bitirdikten sonra, Boğaziçi Üniversitesi Makine fakültesinden 1981 yılında mezun oldu.

1980 yılında kurmuş olduğu Atılım Kağıt Ürünleri A.Ş.’de 32 yıl kesintisiz C.E.O luk yaptı. 2008 yılında şirketin yabancı ortaklara satışının ardından 2006 yılında kurmuş olduğu Turkpost Dağıtım ve Lojistik Hizmetleri A.Ş.’nin yönetimini yaptı.

2014 sonrası Şirket yapılandırmaları, kriz yönetimi ve konkordato konularında danışmanlık ve resmi bilirkişilik ile konkordato komiserliği yapmaktadır. Şu an fiilen 4 şirketin Konkordato Komiseridir. Şirketlerde kriz yönetimi, M&A uzmanlık alanıdır.

Denizbank A.Ş ye, müşteri gözüyle müşteri banka ilişkileri konulu MT'lere çeşitli konuşmalar ile üst düzey yöneticilerine Konkordato konusunda seminerler vermektedir. Üniversitelerde Girişimcilik, Kriz yönetimi ve Konkordato üzerine eğitimler vermektedir.

16 yıl fiilen TÜSİAD'da üyelik, TUSIAD International icra kurulu üyeliğinde bulunmuştur. Halen YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ Danışma Kurulu üyesi olarak görev yapmakta ve Doğru Konkordato üzerine seminerler vermektedir.

+ ÖZGEÇMİŞ

Tuna Ercilli

Dönüşüm Mimarı

1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. İş hayatına Pamukbank Hazine Birimi’nde başladıktan sonra, aralarında Dışbank, Bank Europa ve Deutsche Bank’ın da bulunduğu pek çok yerli ve yabancı bankada birim ve şube lansmanlarında aktif görevler aldı. Ticari bankacılık ve bireysel bankacılık alanlarında birim ve şube yöneticilikleri sonrasında on seneyi aşan bir süre Garanti BBVA’da, özel bankacılık alanında birim ve sahada görevler aldı. Bankacılık hayatını takiben, İtalyan Azimut Portföy Yönetimi şirketinde finans sektöründeki meslek hayatına devam etti.

2017 yılında Boğaziçi Ventures’ta partnerlik ile girişim sermayesi sektörüne adım attı. Firmanın kurucusu olduğu BV Growth Fonu ile ilgili yatırım arayışları sırasında; Hazine’den, üniversitelere, girişim hızlandırma merkezlerinden, bireysel emeklilik şirketlerine, aile ofislerinden, portföy yönetim şirketlerine, yerli ve yabancı pek çok kurumsal ve bireysel yatırımcıyla ve bunun yanında da çok sayıda girişim ile yakın temaslarda bulundu.

2018 yılsonundan itibaren Boğaziçi Ventures firması bünyesinde kripto para yatırımı alanında oluşturulan BV Crypto Fonu’nun kuruluşu ve büyümesinde aktif olarak rol aldı. Şu an, BV Dijital Saklama ve Teknoloji A.Ş. olarak hayatına devam etmekte olan BV Crypto’nun genel müdürlüğü görevini yürütmektedir.

SPK İleri Düzey Lisans sahibidir. BUMED gönüllü mentörü olan Tuna Ercilli’nin İstanbul Blockchain Woman grubu ve Teknoloji’de Kadın Derneği üyelikleri bulunmaktadır.

+ ÖZGEÇMİŞ

Tunç Atıl

Danışma Kurulu Üyesi / Dönüşüm Mimarı

1959 da İstanbul’da doğdu. 1978’de Alman Lisesi, 1982’de Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İş yaşamına üniversite son sınıf öğrencisiyken, bugünkü Bosch Rexroth’un Türkiye temsilcisi Hidropar AŞ’de başladı. Çalışırken İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü gece bölümünü bitirdi.

Askerlik sonrası 1 yıl Demetaş AŞ’de çalıştı, 1987’de ortağı ile birlikte Dinamik Makine Ltd Şti’ni kurdu.

1990’da Rexroth tarafından satın alınan ilk işe başladığı firmaya döndü. 1998’de Bosch Rexroth’un ana bayiliğini yapmak üzere kurduğu, hareket kontrol alanında Arge Merkezi olarak faaliyet gösteren HKTM AŞ’ de halen Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Aynı zamanda Kocaeli Sanayi Odası Meclis üyesi, Sanayide Dijital Dönüşüm Komisyonu Başkanı ve ENOSAD Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.

+ ÖZGEÇMİŞ

Yavuz Soybakış

Dönüşüm Mimarı

Yavuz Soybakış, Kadıköy Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra, 1987 yılında İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi’ni Elektrik Mühendisi ünvanıyla bitirdi.

İş hayatına, Çerkezköy Hema Endüstri A.Ş. de Bakım Mühendisi olarak başladı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra 25 yıllık iş hayatının geçeceği Arçelik A.Ş. de 1990 yılında Merkezi Kalite Bölümünde Kalite Mühendisi olarak görev başladı. Daha sonra Üretim, Üretim Planlama, Bilişim Teknolojileri, Üretim Mühendisliği birimlerinde Yönetici olarak çalıştı.

Kalite, Satınalma, Yardımcı Sanayi Geliştirme, Üretim, Planlama, Bilişim Teknolojileri vb. süreçlerinde birçok yenilikçi projede proje yöneticisi olarak görev alıp, bunların Arçelik de hayata geçirilmesinde katkıda bulundu.

2007 yılında Arçelik’in Türkiye sınırları içindeki son üretim tesisi kurulum projesi olan Çamaşır Kurutma Fabrikasının kurulum projesini yönetti ve 2015 yılına kadar üretim kapasitesinin hem fabrika hem de ilgili yardımcı sanayilerde 4 katına çıkmasına katkı sağlayacak verimlilik ve modernizasyon projelerini yönetti.

2016 yılından itibaren de çeşitli firmalara Proje Yönetimi, Süreç İyileştirme, Verimlilik ve Üretim Modernizasyonu konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

+ ÖZGEÇMİŞ

Yavuz Zaman

Dönüşüm Mimarı

Yavuz Zaman Finans alanında 20 yıldan uzun tecrübeye sahiptir. 1993 yılı İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. İş hayatına Arthur Andersen’de denetim uzmanı olarak başlamıştır. Sonrasında Merc Sharp & Dohme (Türkiye, Paris, Viyana ofislerinde), Kraft Foods Hayat Kimya, Digitürk bünyesinde Finans alanında çalışmış üst yönetim pozisyonlarında bulunmuştur.

İş entegrasyonu, iş değerlemesi, sermayelendirme varlık yeniden yapılandırılması da dahil olmak üzere fonksiyonun tüm alanlarında (planlama, muhasebe, vergi, hazine, iç kontrol) ve satın alma alanında kapsamlı bilgi ve tecrübeye sahiptir. Yeniden yapılandırma sistem kurma ve geliştirme alanlarında başarılı iş sonuçları elde etmiştir.

Çalıştığı şirketlerde uluslararası deneyim elde etmiş ve farklı kültürlerden iş insanları ile bir araya gelmiştir. Çok yönlü, hızlı ve esnek bir çalışma tarzını benimser.

+ ÖZGEÇMİŞ

Yekta Özcan Özözer

Dönüşüm Mimarı

Yekta Özcan Özözer, ÖSS sınavında derece ile Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne girmiş, bu bölümden 1988’de mezun olmuştur (BSc). British Council Bursu ile okuduğu Strathclyde Business School’dan (Glasgow) lisansüstü derecesini (MSC in Finance) almıştır.

30 yılı aşkın çalışma hayatı boyunca Finansbank, Citibank, Colgate-Palmolive, Coca-Cola, Çelebi Holding ve Aria/Avea firmalarında çalışmış veya orta, üst düzey yöneticilik yapmıştır. Bir saha yöneticisi olarak aktardığı yöneticilik ve yenilikçilik metotlarını bizzat uygulama şansını edinmiştir. Ülkemize katma değer yaratacak projelerde çalışmaya özen gösterir.

2003’ten bu yana İnovasyon, İnov’nun Kurumda Yerleştirilmesi, TRIZ ve Ürün Geliştirme, Yaratıcı Problem Çözme, Design Thinking, Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm, Kurumsal Girişimcilik, Değişim Yönetimi, Motivasyon, Yöneticilik alanında eğitim, danışmanlık vermektedir. 2005’te İngiltere bazlı Foundation Ins.’ün 12 ay süresince Koçluk programına katılmış ve mezun olmuştur. Aile Dizimi uzmanıdır.

Dünya Gazetesi, İş Dergileri’nde Türkçe, uluslararası konferanslarda İngilizce makaleleri yayınlanmıştır. 5'i İnovasyon ve TRIZ, 2’si Kurumsal Değişim ve Yönetim üzerine toplam 7 kitabı vardır:

 • “Yaratıcı Düşünmenin 27,5 Yöntemi”
 • “Doğada İnovasyon” + “Doğa ve İnovasyon” (A. Gökhan.Rakıcı ile birlikte)
 • “Ne Parlak Fikir, Yaratıcı Düşünme Yöntemleri”
 • “TrenDNA” (Understanding Populations Better Than the Populations Themselves) - İngilizce
 • “Kurumsal Yağ Sanatı”
 • “Değişimi Yönetmek ve Liderlik Etmek”
+ ÖZGEÇMİŞ

Yusuf Ziya Gündüz

Dönüşüm Mimarı

1954 doğumlu Ziya Gündüz, Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nden mezun olduktan sonra Londra’da işletme diplomasını aldı, 1980 yılında, 20 yıl sürecek Shell kariyerine adım attı. Ağırlıklı satış, pazarlama, ürün yönetimi alanlarında yurt içi ve yurt dışı görevlerde yer aldıktan sonra 2000 yılında Shell bünyesinden ayrıldı.

2000-2001 yılları arasında Moskova’da bir Rus-Türk ortaklığının yatırım projesini hayata geçirdi. 2001-2004 yılları arasında Petrol Ofisi’nde Pazarlama, Ticari ve Perakende Satış ve İstasyonlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yaptı.

2004-2008 yılları arasında, sektör değiştirerek Yurt İçi Kargo’ya Genel Müdür olarak başlayan Ziya Gündüz, ardından Taşıma Grubu Başkanlığı’na atandı. Fransız Postanesi ile yapılan ortaklık sürecinde aktif bir rol alarak, birçok ülkede ortaklıklar kurarak şirket satın almaları gerçekleşti. 2008-2012 yılları arasında Aras Holding’de CEO olarak görev yaparken, bir kez daha şirketin iç ve dış yatırımcılarla yapılan ortaklıklarında önemli rol oynadı.

2012-2017 yılları arasında Multinet’te CEO’luk yaptıktan sonra, 2017-2019 yılları arasında UP Grubun Yunanistan’da yeni kurulan ‘Up Hellas’ şirketinde çalıştı.

2019 yılında kendi danışmanlık şirketini kurarak, 40 yıllık kariyeri boyunca, çeşitli sektörlerde ve farklı şirketlerde edindiği, yeniden yapılandırma, kurumsallaşma, şirket birleşmeleri, stratejik planlama, IT yapılandırması, şirket değerini arttırmak ve kriz yönetimi tecrübe ve yetkinlikleri ile tanıdığı uzman network’unu harmanlayarak şirketlere Yönetim Danışmanlığı konusunda hizmet vermeye devam ediyor.

+ ÖZGEÇMİŞ

Zafer Uran Zaman

Dönüşüm Mimarı

Zafer Uran Ankara Hacettepe Üniversitesi’nden Yüksek Fizik Mühendisi unvanı ile mezun olmuştur.

Çalışma hayatına 1978 yılında Çanakkale Çimento fabrikasında başlayan Zaman, daha sonra sırasıyla Enka Teknik, Ereğli Demir-Çelik Fabrikası gibi ağır sanayi sektörlerinde, uzman ve yönetici pozisyonlarında bulunduktan sonra 1989 yılında Delphi-Packard şirketine transferi ile birlikte otomotiv sektörüne geçmiş ve Otomotiv Sektöründe Delphi, Federal Mogul ve Yazaki şirketlerinde çalışmıştır.

Otomotiv sektöründe müdür, direktör, genel müdür, gibi çeşitli yönetici pozisyonlarında 35 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Uran Zaman 2002-2011 yılları arasında Yazaki Türkiye’de Genel Müdürlük görevi yapmıştır. Yazaki Türkiye’deki başarılarından sonra 2011 yılında Uran Zaman, Yazaki Avrupa COO (Üretimden sorumlu Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi) görevine getirilmiştir.

Zaman’ın özel ilgi alanlarından birisi de Yalın Üretim Konseptidir. Yalın Üretim ve Yalın Yönetimle ilk tanışması GM-Toyota ortaklığı ile ABD’de kurulan NUMMI Fabrikası’nda olmuş; Zaman, orada aldığı eğitimlerin ardından takip eden yıllarda bu tecrübesini ülkemizde ve yurtdışında – özellikle Ukrayna, Slovakya, Bulgaristan, İran, Mısır, Fas, Tayvan, Rusya ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerdeki çeşitli fabrikalarda birçok başarılı uygulama ile süslemiş ve değişik kültürlerde Yalın Yönetim Sisteminin uygulamaya geçirilmesi ve sürdürülebilmesi konusunda değerli deneyimler edinmiştir.

2006 -2012 yılları arasında TAYSAD Y.K. üyeliği yapmış ve kazandığı tecrübe ve bilgi birikimini hem Türk Otomotiv Yan Sanayii ile hem de Üniversiteler ile paylaşmıştır. 2012-2017 yılları arasında Anadolu Üniversitesinde Sosyoloji okumuş ve Sosyolog unvanı kazanmıştır.

Uran Zaman 2017 yılı itibarı ile Yazaki Firmasından emekli olarak ayrılmıştır.

2017 Ocak ayından itibaren Fark Holding Yönetim Kurulunda danışman üye ve İNCİ Holding Y.K. Üyesi olarak görev yapan Uran Zaman, Yalın Üretim ve Yönetim konusunda sosyal sorumluluklarının da bilinci ile, bugün ülkemizde ve ülke dışında bu konuda düzenlenen seminer, konferans ve üniversite panellerinde sektör temsilcileri ve ülkemizin gençleri ile bilgi ve deneyimlerini yazılı ve sözlü olarak paylaşmaktadır. Zaman aynı zamanda TAYSAD’da Onursal Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

+ ÖZGEÇMİŞ